I en del organisationer er der uddannet personale i ICDP Niveau 2 Relationsbaseret vejledning. Dette personale kan med udgangspunkt i samspilstemaerne fra ICDP vejlede kollegaer og eventuelt forældre i deres arbejde med relationer og samspil.

I større organisationer hvor der er uddannet flere vejledere ser vi ofte at disse indgår i interne netværk for refleksion og styrkelse af deres egen vejledning. I nogle organisationer bidrager Dansk Center for ICDP med supervisor til disse netværk for yderligere at styrke refleksionen og udvikle vejlederkompetencerne.

I nogle organisationer er der også oprettet koordinatorfunktioner til medarbejdere både i forhold til ICDP, men også i forhold til andre opgaver.

Erfaringen er at nogle gange har vejledere og medarbejdere med koordinatorfunktioner udfordringer med uklarheder i mandatet i deres rolle. Nogle gange fordi det ikke står helt tydeligt for dem selv. Andre gange fordi det ikke står tydeligt for kollegaer eller andre. Det er derfor vigtigt at forventningsafstemme roller, funktioner og mandater mellem alle involverede. Det kan gøre tingene lettere for alle.

Dansk Center for ICDP bidrager gerne med erfaringer og anbefalinger til jeres organisation.

Læs eventuelt også om Relationsbaseret ledelse og Distribueret ledelse  og Implementering af ICDP.