Artikler om ICDP af Anne Linder:

 • Linder, A: Jacobsen, I.S: Andersen, F.Ø; Søndergård, H. (2023) : Sammenbrud i anbringelser er et brud på barnets nære relationer. Socialt indblik

 • Linder, Anne (2019): ”Tillidsfulde relationer – vejen til at udvikle et demokratisk sindelag” i Kristensen, René (red.) Flere Fantastiske Forbindelser – relationer og konstruktioner i læringsmiljøer. Dafolo.

 • “Berørt og bevæget” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik, no. 104 2017
 • “Virksomhedens relationelle kapital” i Antologi red. Jens Linder (red. 2017)
 • “På sporet af en socialpædagogisk kernefaglighed – i Bengerds Huse, Ringsted Kommune” sammen med Steen Marlet, i Social Udvikling, Social og ledelsesfagligt tidsskrift,nr 2, 2017
 • “Inklusionsunderstøttende teamsamarbejde” Sammen med Jesper Gregersen i Specialpædagogik i Læreruddannelsen Red. Jørgen Christiansen, m. fl. Hans Reitzel, 2016
 • “Demokrati og kunsten at vise medfølelse” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik no. 100 2016
 • “Know thy impact – om lærerens pædagogiske overbevisninger og engagement” i “Inklusionens historie og
 • aktualitet” Festskrift for en ildsjæl Dafolo juni 2014
 • “Livsduelig og høje forventninger” Tidsskriftet Kognition og pædagogik no.95 2014
 • “Skolereformen – nye muligheder” Tidsskriftet Kognition og Pædagogik Marts 2014
 • “Relationel bæredygtighed – en præsentation af en relationel grammatik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 86 December 2012
 • “Langsommelighedens pædagogik” Tidsskriftet Kognition og pædagogik nr. 84 Juni 2012
 • “Hvad er relationskompetence? I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011
 • “Inklusion, mønsterbrydere og relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011
 • “Hvordan kan man udvikle de biblioteksansattes relationskompetence” I “Relationer på biblioteket” red. B. B. Andreasen, Randers bibliotek, marts 2011
 • “Lp og ICDP klær hinanden” Sammen med psykolog Annette Grooth
 • Relationsship is real – but rather invisible force in the pedagogical work. ICDP increases visibility”
 • ICDP International april 2009
 • “Glædelige øjeblikke” Kognition og Pædagogik Dansk psykologisk forlag nr. 68 2008
 • ”Strukturreformen i PPR-højde” sammen med fagchef Kirsten Schmidt, 2007 Specialpædagogisk tidsskrift sep. 2007
 • ”Stjernestunder”, 2005 Fagbladet: Fag og arbejde Oktober 2005 s. 50 – 51
 • ”ICDP i Danmark. Samspillets selvfølgeligheder”, 2005 Tidsskriftet: Læringsstile Nr. 5 2005 4.årg.
 • ”Det Pædagogisk håb”, 2006 Artikel i Unge pædagoger 2006 Nr. 2
 • ”Glædens pædagogik”, 2006 Tidsskriftet: Læringsstile 2006 Nr. 5,
 • ”Et nødvendigt fokus på hverdagslivets selvfølgeligheder i et relations og ressourceorienteret pædagogisk arbejde”
 • 2003 Tidsskriftet: Pædagogisk psykologisk rådgivning 2003 årgang 40

Centerchef Anne Linder