Hovedformålet med en ICDP-certificering af institutioner er at kvalitetssikre relationsarbejdet på organisationsniveau og bidrage til at kerneopgaverne løses med empati, omsorg og indlevelse. Men det er også grundtanken i ICDP-certificeringen at den kan bidrage til at en bedre begrundet praksis, styrke de professionelles dømmekraft, udvikle en fælles forståelse af, og et fagsprog for, hvad godt professionelt relationsarbejde er.

Visionen for Dansk Center for ICDPs arbejde med certificering af institutioner er at udbrede og kvalitetssikre relationsarbejdet på organisationsniveau – fordi vi ved at indførelsen af ICDP styrker arbejdsmiljøet og dermed organisationens relationelle og sociale kapital. Arbejdet kan derfor ses som en modvægt til den stress og udbrændthed som manglende organisatoriske ressourcer ofte fører med sig, og som i yderste konsekvens kan føre til en forrået praksis.

Gevinsten ved at have en stærk relationsprofil

I en tid hvor der er mangel på uddannet personale til mange velfærdssektorer – kan certificeringen være en vigtig faktor i en fastholdelses- og rekrutteringspolitik – da det er tydeligt for nye ansøgere hvad organisationens særlige profil er. Ved en tydelig profilering med ICDP åbnes mulighed for at tiltrække de nye medarbejdere, der har samme visioner og præferencer for at arbejde med relationer.

I takt med at der er kamp om medarbejderressourcer, ses der i institutionsverden en stigende tendens til at institutionerne profilerer sig med tiltag for at tiltrække nye medarbejdere. En pædagogik- og omsorgskultur med en stærk relationsprofil kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for nye ansøgere, og dermed styrke institutionens mulighed for fortsat at udvikle sit faglige miljø og særlige karakteristika.

Arbejdet med certificering af institutioner kan også ses som et led i implementeringen af Børnekonventionen. Vores arbejde med Børnekonventionen er beskrevet her.

Du kan læse en kort introduktion til metodik omkring certificering her: Certificering Institutioner ICDP Kort introduktion

Du kan læse vores komplette beskrivelse af en certificering her: ICDP Certificering Institutioner marts 2023  

Selvvurdering af organisationens status i forhold til af blive ICDP-certificeret institution

I kan foretage en selvvurdering af hvor egen organisation er, i forhold til at kunne blive certificeret som 'ICDP certificeret institution' .

Testen er hurtig at bruge og giver et overblik over hvad I fremover skal fokusere på for at kunne opnå en certificering.

Testen er inspireret af Ledelsesforsker Anders Trillingsgaards begreber der kan vitalisere og gentænke ledelse: Kurs, Koordinering og Commitment.

Festdag på Mølleholmskolen - første 'Certificeret ICDP Institution'

En tom sofa – beviset på Danmarks første ICDP-certificering af en organisation

På Mølleholmskolen er to tomme sofaer blevet symbolet på den pædagogiske forandringsrejse som skolen har været på – fra pædagogisk afmagt til håb og mestring. Tidligere var disse sofaer ”ventesal” for elever der af deres lærer var blevet sendt afsted til en kammeratlig samtale hos ledelsen. Nu er sofaerne tomme for elever der skal ind til en samtale– et symbol på at den pædagogiske værktøjskasse er blevet fyldt op.
Mølleholmskolen i Høje Tåstrup Kommune kan som den første organisation i Danmark kalde sig ’Certificeret ICDP Institution’. Certificeringen betyder at skolens arbejde bygger på en relations- og ressourceorienteret pædagogik, der gennem empati styrker både individ og fællesskaber.
Stort tillykke til Mølleholmskolen.