Hovedformålet med en ICDP-certificering af institutioner er at kvalitetssikre relationsarbejdet på organisationsniveau og bidrage til at kerneopgaverne løses med empati, omsorg og indlevelse. Men det er også grundtanken i ICDP-certificeringen at den kan bidrage til at en bedre begrundet praksis, styrke de professionelles dømmekraft, udvikle en fælles forståelse af, og et fagsprog for, hvad godt professionelt relationsarbejde er.

Visionen for Dansk Center for ICDPs arbejde med certificering af institutioner er at udbrede og kvalitetssikre relationsarbejdet på organisationsniveau – fordi vi ved at indførelsen af ICDP styrker arbejdsmiljøet og dermed organisationens relationelle og sociale kapital. Arbejdet kan derfor ses som en modvægt til den stress og udbrændthed som manglende organisatoriske ressourcer ofte fører med sig, og som i yderste konsekvens kan føre til en forrået praksis.

Gevinsten ved at have en stærk relationsprofil

I en tid hvor der er mangel på uddannet personale til mange velfærdssektorer – kan certificeringen være en vigtig faktor i en fastholdelses- og rekrutteringspolitik – da det er tydeligt for nye ansøgere hvad organisationens særlige profil er. Ved en tydelig profilering med ICDP åbnes mulighed for at tiltrække de nye medarbejdere, der har samme visioner og præferencer for at arbejde med relationer.

I takt med at der er kamp om medarbejderressourcer, ses der i institutionsverden en stigende tendens til at institutionerne profilerer sig med tiltag for at tiltrække nye medarbejdere. En pædagogik- og omsorgskultur med en stærk relationsprofil kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for nye ansøgere, og dermed styrke institutionens mulighed for fortsat at udvikle sit faglige miljø og særlige karakteristika.

Arbejdet med certificering af institutioner kan også ses som et led i implementeringen af Børnekonventionen. Vores arbejde med Børnekonventionen er beskrevet her.