Aktuelle hold i Dansk Center for ICDP, som er åbne for tilmelding og som stadig har ledige pladser.

ICDP Café

Start dato: 3/9 2024

Slut dato: 3/9 2024

Tilmeldingsfrist: 27/8 2024

Kursussted: Gentofte

Niveau 1

Start dato: 20/8 2024

Slut dato: 10/12 2024

Tilmeldingsfrist: 5/8 2024

Kursussted: Gentofte

Niveau 1

Start dato: 23/10 2024

Slut dato: 26/2 2025

Tilmeldingsfrist: 8/10 2024

Kursussted: Gentofte

Niveau 1

Start dato: 16/1 2025

Slut dato: 15/5 2025

Tilmeldingsfrist: 23/12 2024

Kursussted: Gentofte

Niveau 2

Start dato: 22/8 2024

Slut dato: 12/12 2024

Tilmeldingsfrist: 7/8 2024

Kursussted: Gentofte

Niveau 2

Start dato: 23/1 2025

Slut dato: 22/5 2025

Tilmeldingsfrist: 6/1 2025

Kursussted: Gentofte

Niveau 3

Start dato: 26/8 2024

Slut dato: 20/1 2025

Tilmeldingsfrist: 12/8 2024

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 3

Start dato: 21/1 2025

Slut dato: 12/6 2025

Tilmeldingsfrist: 6/1 2025

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 4

Start dato: 28/8 2024

Slut dato: 29/8 2024

Tilmeldingsfrist: 14/8 2024

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 4

Start dato: 5/2 2025

Slut dato: 6/2 2025

Tilmeldingsfrist: 15/1 2025

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 2P

Start dato: 9/9 2024

Slut dato: 10/9 2024

Tilmeldingsfrist: 26/8 2024

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 2P

Start dato: 29/1 2025

Slut dato: 30/1 2025

Tilmeldingsfrist: 6/1 2025

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 3P

Start dato: 9/9 2024

Slut dato: 10/9 2024

Tilmeldingsfrist: 26/8 2024

Kursussted: Fastsættes senere

Niveau 3P

Start dato: 29/1 2025

Slut dato: 30/1 2025

Tilmeldingsfrist: 6/1 2025

Kursussted: Fastsættes senere

ICDP Lederuddannelse

Start dato: 28/8 2024

Slut dato: 5/12 2024

Tilmeldingsfrist: 13/8 2024

Kursussted: Gentofte

Venskabsyoga

Start dato: 11/9 2024

Slut dato: 2/10 2024

Tilmeldingsfrist: 3/9 2024

Kursussted: Gentofte

Revitalisering niveau 1

Start dato: 4/9 2024

Slut dato: 4/9 2024

Tilmeldingsfrist: 20/8 2024

Kursussted: Gentofte

Revitalisering niveau 2

Start dato: 9/10 2024

Slut dato: 9/10 2024

Tilmeldingsfrist: 24/9 2024

Kursussted: Gentofte

Kontaktformular til spørgsmål om kurser, datoer, tilmeldinger mv.