Distribueret ledelse er en organiserings- og ledelsesform som har stor udbredelse i Danmark. Distribueret ledelse bygger i stor udstrækning på tillid, samspil og relationer og ofte vil implementeringen af ICDP og udviklingen af distribueret ledelse følges ad.

Du kan eventuelt læse om Distribueret Ledelse her hos Lederweb: Hvorfor distribueret ledelse?

Distribueret ledelse spiller også sammen med måden vi organiserer os på i organisationerne, herunder de roller og funktioner vi har samt de mandater vi har til at udføre opgaverne. Læs eventuelt mere under Vejlederrollen og koordinatorfunktion eller under Relationsbaseret ledelse.