ICDP i ældre- og sundheds sektoren: International Caregiver Development program.

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program. Når der arbejdes med ICDP i sundhedssektoren står ’C’ for ’Caregiver’, efter tilladelse fra ICDP International. Der er fokus på at udvikle personalets relationskompetence. Grundtanken i programmet er, at samspil der bygger på empati og sensitivitet opfylder behovet for omsorg og anerkendelse er vigtig for borgerens livskvalitet og trivsel.

Omdrejningspunktet i ICDP er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem mennesker. Programmets grundlæggende mål er at gøre de professionelle mere sensitive og lydhøre overfor borgernes behov, samt forbedre de professionelles evne til at møde borgerne på en værdig og respektfuld måde.

Forskning og effekt

Et pågående Norsk forskningsprojekt undersøger effekter ICDP i syge- og ældreplejen med fokus på sammenhænge mellem at udvikle personalets relationelle kompetencer og beboernes mentale trivsel. Foreløbige fund indikerer at deltagende social- og sundhedsmedarbejdere oplever en øget bevidsthed og mestring i omsorgsarbejdet efter fuldført ICDP-uddannelse, og at der ved integrering af ICDP på de enkelte plejehjem er behov for et stærkt og ledelsesforankret implementeringsdesign.

Følg udviklingen og forskningsresultater her:

https://www.utviklingssenter.no/prosjekter/demens/trygghet-og-sikkerhet/international-caregiver-development-programme-icdp-i-eldreomsorg

I Danmark

Ph.d. og psykolog Ida Skytte Jakobsen, har gennemført et minievalueringsprojekt med sosu-assistenter på et plejehjem. Afsættet for evalueringsprojektet har haft særligt fokus på betydningen af evalueringsprojektet i forhold til faglig værdiskabelse. Formålet med fokusgruppeinterviewet var at få viden om hvorvidt det særligt tilrettelagte aktionslæringsforløb omkring ICDP om udvikling af relationskompetence opleves meningsskabende for medarbejdergruppen på arbejdspladsen.

Umiddelbart opleves det værdiskabende for kursusdeltagerne, at deltage på ICDP træningskursus, hvilket blandt andet citaterne fra deltagerne understøtter:

  • Lærerigt at høre hvordan andre gør, erfaringsudveksling.
  • Se film på tavlen var allerbedst. En film for hele klassen.
  • At se hinanden på video, styrker arbejdsfællesskabet.
  • At have lært andre at kende meget bedre, og lærte også huset at kende meget bedre.

Rapporten er ikke offentlig – men kontakt Dansk Center for ICDP for flere informationer.

Rapporten præsenteres i Kognition og pædagogik Efteråret 2023

Implementering af ICDP 

ICDP er f.eks. implementeret i Bengerdshuse, Ringsted Kommune, der er et bo- og aflastningstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Personalet uddannes løbende i ICDP Niveau 1 – egen professionel relationskompetence.

Inspiration til arbejdet med ICDP i ældre og sundhedssektoren

Dansk Center for ICDP har udgivet et hæfte: Livskvalitet og læring gennem professionelt relationsarbejde

ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence

ICDP Niveau 2 - relationsbaseret vejledning

ICDP Niveau 3 - ICDP træner

ICDP Lederuddannelse

ICDP og forældre 

Desuden er der meget inspiration til den daglige rådgivning af forældre på www.danskcenterfor-relationer.dk

Læs mere om ICDP 

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz