Det professionelle arbejde med relationer, samspil og sensitivering med baggrund i ICDP breder sig til mange sektorer.

I Dansk Center for Relationer arbejder vi med udgangspunkt i principperne i ICDP - International Child Development Programme.

ICDP er oprindeligt udviklet til at styrke relationer og samspil mellem forælder og barn. ICDP benyttes dog nu også bredt i arbejdet mellem voksen omsorgsgiver - fx pædagog - og børn samt i andre sektorer, fx hos medarbejdere i ældreplejen. I de tilfælde udskifter vi ordet Child med ordet Caregiver: International Caregiver Development Programme

Når de professionelle arbejder med ICDP opbygges fælles begreber og et fælles sprog omkring relationsarbejdet. Det skaber et fundament for dialog omkring hvordan der arbejdet med relationer og samspil kan styrke løsningen af kerneopgaven. Samtidigt skaber det energi, overskud og arbejdsglæde på arbejdspladsen når personalet sætter fokus på de stjernestunder hvor man i særlig grad lykkes med at se barnets eller borgerens ressourcer.