ICDP i Daginstitutionen

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program. ICDP i daginstitutionerne understøtter en ressource- og relationsorienteret pædagogik. Der er fokus på at udvikle pædagogernes relationskompetence. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner.

Omdrejningspunktet i ICDP er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

En særlig styrke ved ICDP-programmet er at det kan skabe sammenhængskraft i relationsarbejdet og kvalificere samarbejdet mellem forskellige faggrupper f.eks. dagplejekonsulenterne og dagplejerne. Desuden styrkes forældresamarbejdet, da forældrene ofte samtidig introduceres til samspilstemaerne på f.eks. en forældreaften.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre dagplejerne mere sensitive og lydhøre overfor børns behov, samt forbedre dagplejernes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser.

Dansk Center for ICDP har underskrevet et ”Code of conduct” med Både FN og Unicef – hvilket forpligter de professionelle der er ICDP-uddannet til at understøtte både verdensmålene, demokratiet og børns menneskerettigheder. 

ICDP og Tilsyn 

I Dansk Center for ICDP arbejdes der i efteråret 2023 med et materiale der skal hjælpe daginstitutioner rundt i hele landet med at sætte fokus på kvalificeringen af tilsynet med det pædagogiske relationsarbejde: Arbejder institutionen reelt med de relationelle udfordringer? Og hvad kan og skal ledelsen tage fat i hvis/når institutionen har fået bekymrende anmærkninger – f.eks. efter en vurdering med f.eks. Kids-materialet?

Forskning og effekt

Et netop afsluttet dansk studie gennemført ved Professionshøjskolen UCL i samarbejde med Dansk Center for ICDP har studeret effekter af ICDP i den pædagogiske praksis i dagtilbud – hvor også dagplejere indgår. De foreløbige resultater peger på, at det pædagogiske personale oplever styrkede relationelle kompetencer og mestring/styrket evne til at indgå i udviklingsstøttende samspil med børn. Studiet præsenteres i Fagbladet Kognition og Pædagogik, Dansk Psykologisk forlag i efteråret 2023.  

Se desuden: ICDP - effekter og evidens.

Implementering af ICDP

ICDP er implementeret i en lang række daginstitutioner i Danmark. Oftest introduceres ICDP ved en faglig temadag på institutionen, hvorefter implementeringen starter med en uddannelse af personale i ICDP Niveau 1 – egen professionel relationskompetence.

I nogle daginstitutioner er noget personale uddannet på ICDP-niveau 2 – Relationsbaseret vejledning, hvilket gør den ansatte i stand til at vejlede kollegaer, forældre, studerende og andre ud fra principperne i ICDP. 

En del daginstitutioner arbejder på at blive ICDP certificeret som institution i 2023.

ICDP Lederuddannelsen er direkte tilpasset til den pædagogiske leder der ønsker at implementerer ICDP i sin egen institution.

Inspiration til arbejdet med ICDP i daginstitutionen

I løbet af 2024 forventes Dansk Center for ICDP at udgive et materiale – der gør det muligt at arbejde med ICDP i Børnehøjde. Læs om: Empati i børnehøjde

Nogle medarbejdere fra en daginstitution deltager aktuelt i pilotprojektet ’Empati i børnehøjde – ICDP i indskolingen’. Selvom materialet er udviklet til indskolingen, er der interesse for at afprøve materialet til at arbejde med ICDP i børnegrupper i daginstitutionerne. I løbet af 2024 forventes materialet at være ”oversat” til brug i daginstitutionerne. Formålet med er at arbejde med trivsel og gode fællesskaber. Materialet bygger på de 8 temaer for godt samspil og består af en vejledning, samt en masse forslag til aktiviteter, samt kortspil, brætspil, postkort og plakater.

ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence

ICDP Niveau 2 - relationsbaseret vejledning

ICDP Niveau 3 - ICDP træner

ICDP Lederuddannelse

ICDP og forældre 

Desuden er der meget inspiration til den daglige rådgivning af forældrene på www.danskcenterfor-relationer.dk

Læs mere om ICDP i daginstitutioner

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: Arbejdet med Børnekonventionen og Demokratiet i den pædagogiske sektor Forlaget Relatuz

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz