ICDP på efterskolen

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program. ICDP i skolen understøtter en ressource- og relationsorienteret pædagogik. Der er fokus på at udvikle lærere og pædagogers relationskompetence. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner.

Omdrejningspunktet i ICDP er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

En særlig styrke ved ICDP-programmet er at det kan skabe sammenhængskraft i relationsarbejdet og kvalificere samarbejdet mellem forskellige faggrupper f.eks. lærere og pædagoger. På efterskolen er det særlig vigtigt at disse faggrupper har et kvalificeret samarbejde for at styrke de unges trivsel, udvikling og læring.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre de voksne mere sensitive og lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser

Dansk Center for ICDP har underskrevet et ”Code of conduct” med Både FN og Unicef – hvilket forpligter de professionelle der er ICDP-uddannet til at understøtte både verdensmålene, demokratiet og børns menneskerettigheder. 

Forskning og effekt

En svensk effektstudie fra skoleområdet har undersøgt effekten af at anvende ICDP i det didaktiske arbejde i klasseværelset. Studiet viser at elevernes læring og præstationer er forbedrede sammenlignet med deltagende kontrolskoleklasser. Baseret på undersøgelsens resultater peger studiet på potentialet ved at afprøve og udbrede ICDP som interventionsmodel i skolen, idet ICDP kan bidrage til at styrke elevernes læringsudbytte, den positive lærer-elev-relation og i tillæg styrke lærerens oplevelse af mestring og arbejdsglæde.

Se artikel publiceret i Scandinavian Journal of Educational Research

LINK: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1705898

Et dansk effektstudie (2021 -22) udført af psykolog og PH.d Ida Skytte Jakobsen konkluderer blandt andet at undervisningen i ICDP styrker de professionelles oplevelse af at have et fagsprog for relationsarbejdet. 

Rapporten præsenteres i Kognition og pædagogik Efteråret 2023.

Implementering af ICDP på efterskoler

ICDP er begyndt at blive implementeret på efterskoler i Danmark. F.eks. på Frydensberg efterskole, der bygger på kristne værdier, er personalet og deres ledelse certificeret på ICDP Niveau 1, derfor har de sat sig selv i spil, og sat fokus på deres egen professionel relationskompetence. 

Efterfølgende kan personale blive uddannet på ICDP-niveau 2 – Relationsbaseret vejledning, hvilket gør den ansatte i stand til at vejlede kollegaer, forældre, elever og andre ud fra principperne i ICDP.

Efterskoler kan også blive certificeret som institution. 

Inspiration til arbejdet med ICDP på efterskolen

Empati i Børnehøjde. En del skoler deltager aktuelt i pilotprojektet ’Empati i børnehøjde – ICDP i indskolingen’. I forløbet anvendes en materialekuffert, som gør det nemt at tilrettelægge undervisningen med fokus på udvikling og styrkelse af de gode relationer i indskolingen. Materialet bygger på de 8 temaer for godt samspil og består af en lærervejledning, en masse forslag til aktiviteter, samt kortspil, brætspil, postkort og plakater. I løbet af 2024 er det planen at ”oversætte” materialet ICDP i Børnehøjde til mellemtrinnet og udskolingen. Hvis jeres efterskole vil være med i et pilotprojekt, er i velkommen til at kontakte os. 

ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence

ICDP Niveau 2 - relationsbaseret vejledning

ICDP Niveau 3 - ICDP træner

ICDP Lederuddannelse

ICDP og forældre 

Desuden er der meget inspiration til den daglige rådgivning af forældrene på www.danskcenterfor-relationer.dk

Læs mere om ICDP på efterskolen

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: Arbejdet med Børnekonventionen og Demokratiet i den pædagogiske sektor Forlaget Relatuz

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz