Certificeret uddannelse ICDP niveau 2. Relationsbaseret vejledning

Se aktuelle hold

For at du kan deltage på ICDP niveau 2- skal du have afsluttet niveau ICDP 1 og du skal som minimum have en bacheloruddannelse eller lignende.
På niveau 2-uddannelsen vil der være fokus på udviklingen af din kompetence til at vejlede andre ud fra ICDP principperne, så du oplever en:

  • udvidet kompetence med hensyn til at give vejledning
  • en udvidet teoretisk forståelse af vejledningsprocesserne
  • samt træning i at tilpasse vejledningen til fokuspersonens aktuelle behov

Uddannelsen består af

  • Forskningsbaserede teorier, der dokumenterer, hvilke processer der er centrale i gode forandringsprocesser
  • Præsentation af vejledningsmodeller/værktøjer
  • træning af din kompetence til at vejlede andre.

Grundbog

Bogen “Relationsbaseret vejledning” Anne Linder, 2018, Dafolo.

Udleveres første undervisningsdag. Kapitler til læsning inden første uddannelsesdag fremsendes pr. mail til deltagerne og er også tilgængelige på kursusplatformen Relatuz.

Herudover udleveres vejleder-kasse med konkret vejledningsmateriale.

Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 21 deltagere. Der vil være 6 undervisningsdage, fordelt på ½ år, suppleret med implementeringsaktiviteter. Forløbet består af konkrete vejledningsopgaver, hvor du giver vejledning til en fokusperson. Denne vejledning optages på video og medbringes til uddannelsesdagene. Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principperne om teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollegial-sparring og videofeedback. Vi anvender logbog med indsamlede stjernestunder. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Dag 1 Præsentation af forløbet, modeller og materialer herunder v-skiven og vejlederkassen.

Dag 2 Den psykologiske kontrakt.

Dag 3 Afdækning af fokuspunkt – om at finde hoved og hale i det hele.

Dag 4 Målsætning og tiltag – om at finde et fælles fokus for vejledningen og om at give andre et SKUB.

Dag 5 Evaluering og afrunding af vejledningen – Mestring og klarhed.

Dag 6 Afrunding af vejlederuddannelsen og evaluering – Tovholderkompetencer og kom vi i mål med vejledningen?

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte undervisere fra Dansk Center for ICDPs trænerteam

Pris

2024: Individuel deltagelse på åbent hold kr. 11.850 ekskl. moms.

I prisen er inkluderet certificeringsafgift til ICDP International, forplejning, kaffe/the, Vejleder-kasse med konkret vejledningsmateriale og bogen “Relationsbaseret vejledning” af Anne Linder.

I kan også som institution eller organisation købe jeres eget hold, hvor i med op til 21 deltagere på holdet vil opnå en mindre pris pr deltager.

Hold er som udgangspunkt opbygget med 6 undervisningsdage fordelt over cirka et halvt år, men anden tilrettelæggelse kan også aftales.

Introduktion

Præsentation af vejlederuddannelsen: Se film.

ICDP Niveau 2 Produktblad 240822