Det er særligt for ICDP i Norden at vi arbejder med ICDP i den pædagogiske sektor – som et fagsprog for relationsarbejdet.

I Norden har vi et samarbejde, hvor vi netværker og mødes til konferencer hvert andet år. Konferencerne har et højt fagligt niveau og der indbydes keynote speakers fra hele verden.

Vi drøfter og udvikler ICDP-uddannelserne, inspirerer hinanden med nyt materiale og holder hinanden opdateret på ny og aktuel viden indenfor pædagogik, psykologi og sociologi.

 

Sverige ICDP: https://www.icdp.se

ICDP Norge: https://www.icdp.no/language/nb og

https://bufdir.no/Familie/foreldrestotte/tiltaksliste/international_child_development_program_icdp

ICDP Finland: https://icdp.fi/sv/hem

ICDP Færøerne: kontakt Dansk Center for ICDP post@danskcenterfor-icdp.dk