ICDP’s forpligtelse er at arbejde til gavn for børn, unge og familier verden over i retning af et mere fredeligt og voldsfrit samfund. Vi sigter mod at implementere nyere viden fra videnskabelig forskning i børns udvikling til gavn for udsatte og omsorgssvigtede børn.

ICDP’s etos er at sørge for menneskelig pleje ved at aktivere empati og ved at opbygge omsorgspersoners kompetence; fokus er på kvalitetsrelationer, der fremmer psykosocial udvikling. Vores arbejde er baseret på de principper, der er i tråd med FN’s konvention om barnets rettigheder. FN’s børnebeskyttelsespolitik og adfærdskodeksen er en del af ICDP's politik og procedurer. World Health Organisation (WHO) har optaget ICDP som et program til arbejdet med udviklingen af mental sundhed. ICDP er også udbredt i en række lande i et tæt samarbejde med UNICEF. Læs mere her: https://www.icdp.info/about/

ICDP-programmet kan anvendes direkte eller indirekte i aktiviteter, der drives af andre humanitære organisationer tilsvarende mål. ICDP er endnu et udtryk for den samme humanitære ånd, som den er indkodet i konventionen om børns rettigheder. -programmet kan anvendes i alle sammenhænge der tilstræber at  skabe positive betingelser for opfyldelse af børns grundlæggende rettigheder: retten til at blive beskyttet mod vold og til at modtage den kærlige pleje og vejledning fra nærmiljøet, som er påkrævet for at sikre sund menneskelig udvikling. Indførelse af børns rettigheder vil sandsynligvis have stor indflydelse på familier (og alle myndighedsniveauer), hvis der også gøres en indsats for at aktivere bevidsthed og dybere bånd til børn som personer.

Vores generelle strategi er at formidle kompetence og ekspertise til enkeltpersoner, organisationer, universiteter, uddannelsesinstitutioner og omsorgsnetværk for at nå ud til et stort antal  børn og på en måde, der er bæredygtig på lang sigt.

Formålet med vores samarbejde med partnerorganisationer er at tilbyde træning samt opfølgning uddannelsesmæssig og moralsk støtte, hvilket sikrer kvaliteten af ​​ICDP-arbejdet og dets positive indvirkning på udvikling af omsorgspersoner og børn.

ICDP’s verdensomspændende netværk giver muligheder for succesfulde partnerskaber, der opretholder driften af ICDP på en bæredygtig og langsigtet måde.

I Dansk Center for ICDP har vi fokus på FN’s verdensmål nr. 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER.

”Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling. Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af tilsyneladende uendelige cyklusser af konflikter og vold. Dette er på ingen måde uundgåeligt, og skal løses.”

I Dansk Center for ICDP arbejder vi fokuseret med dette Verdensmål 16 da vores indsatser på at fremme forståelse og læring mellem mennesker rækker helt tilbage til vores grundlæggende fundament. Denne indsats skaber fundament for mindre vold og et bedre og mere fredeligt samfund.

Læs mere: Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)

 

I Dansk Center for ICDP arbejder vi aktuelt og aktivt med 3 tiltag.

  1. Udbrede empati som et fundament for demokratiske og fredelige samfund. Læse mere: https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-hvad-er-det/icdp-og-demokrati/
  2. ICDP certificering af Institutioner: https://danskcenterfor-icdp.dk/relationsarbejde/certificering-af-institutioner/
  3. implementering af Børnekonventionen: https://danskcenterfor-icdp.dk/relationsarbejde/boernekonventionen/

 

 

 

 

Fra https://www.verdensmaalene.dk/maal

Fra https://www.verdensmaalene.dk/maal