Relationsbaseret behandlingsarbejde - ICDP og mentalisering

Se aktuelle hold 

Se også: ICDP til behandling og terapi.

Kursus for familiebehandlere og andre behandlere der arbejder indenfor det pædagogiske behandlingsområde, samt pædagogisk uddannede plejefamilier.

Du kan forvente

Du bliver fagligt styrket i sensitiveringsprincipperne fra ICDP: Relationer, Ressourcer og Refleksion, der sættes ind i en behandlingsmæssig kontekst. Principperne er et værn mod forråelsen og mentaliseringssvigt, som altid vil være en trussel når vi er i nær kontakt med andres traumer og emotionelle problematikker.

Uddannelsen består af

  • Det særlige ved relationsarbejdet i en behandlingskontekst
  • Mentaliserings-teorier og tilknytningsteorier
  • Video-feedback på egen behandlings-praksis

Uddannelsesdage

Dag 1 Den værdige behandlingsrelation
Dag 2 Mentalisering og den guidende/vejledende dialog
Dag 3 Mentalisering og den meningsskabende dialog
Dag 4 Mentalisering og den følelsesmæssige dialog
Dag 5 Relationsbaseret behandlingsarbejde
Dag 6 Mentaliseringsbaseret supervision – hvad er det?

Undervisningsmateriale

Bogen ‘Relationsbaseret behandlingsarbejde’, Anne Linder & Stina Nani.

Underviser: Autoriserede psykologer fra Dansk Center for ICDPs trænerteam.