Meget forandringsarbejde og mange implementeringer har et stort fokus på struktur, rammer, tidsplaner og mål.  Fra de teoretiske beskrivelser omkring kultur i organisationer ved vi dog også at forudsætningen for at lykkes med forandringer, i stor grad hænger sammen med de involveredes tro på sagen, og deres evne til og mulighed for gennem relationer og samspil, at skabe positive resultater.

Hver organisation har sin egen unikke kultur og sin egen forandringskraft. I Dansk Center for ICDP er vi kultur-sensitive, i vores arbejde med implementeringen af ICDP. Det betyder at vores tilgang til forandringer er tilrettelagt inden for rammerne af en relations- og ressourceorienteret forståelse, hvor vi stimulerer deltagerne til aktiv deltagelse der skaber positiv bevægelse eller forandringer. For at opnå en øget bevidstgørelse og udvikling, må ledelse og medarbejdere kunne udfordre sig selv ved at stille spørgsmål ved det som tages for givet – af både den enkelte, men som også ligger begravet implicit i kulturen: Gør jeg/vi hvad vi tror vi gør? Hvilke rutiner kunne trænge til et serviceeftersyn? Og andre spørgsmål der kan kaste lys over praksis.

For at hjælpe til med at skabe overblik, klarhed og retning tilbyder vi bl.a.:

  • Strategisk konsultation
  • Uddannelse af ledergrupper og medarbejdere
  • Temadage
  • Pædagogisk rådgivning
  • Supervision af team, individer mv.

Læs eventuelt mere under Relationsbaseret ledelse, Distribueret ledelse eller Vejlederrollen og koordinatorfunktionen.

Kontakt os for muligheder og priser.

ICDP Implementering og vitalisering Produktblad 240822