Implementeringen bidrager til at rodfæste forandringsprocesser i en organisation, så forandringerne integreres i den pædagogiske praksis og skaber positive resultater for målgruppen. Arbejdet med relationer i organisationen understøtter og fremmer implementeringen (se Relationsbaseret ledelse og ICDP Lederuddannelse).

Hver organisation har sin egen unikke kultur og sin egen forandringskraft. I Dansk Center for ICDP er vi kultur-sensitive, i vores arbejde med implementeringen af ICDP. Det betyder at vores tilgang til forandringer er tilrettelagt inden for rammerne af en relations- og ressourceorienteret forståelse, hvor vi stimulerer deltagerne til aktiv deltagelse der skaber positiv bevægelse eller forandringer.  Dette medfører også at hver ny implementering af ICDP bliver unik.

Det der kan styrke og understøtte en implementering er at have en fælles teori, fælles begreber og fælles modeller, og her står ICDP stærkt:

  • Fælles teori: ICDP-programmet er teorimæssigt stærkt. Det bygger på en systemisk og udviklingspsykologisk forståelse, der koblet med en ressourceforståelse fra den positive psykologi skaber en teoretisk ramme for det relationelle arbejde i organisationen. Uanset hvilken pædagogisk grunduddannelse man kommer med, har man viden om samspil og kommunikation.
  • Fælles begreber: En af de store udfordringer ved at italesætte de følelsesmæssige dimensioner ved samspil og relationer er, at vi tidligere har manglet ord og begreber, der kan anvendes i en professionssammenhæng. Også i dette felt står ICDP stærkt, da programmets begreber for dialoger og samspil skaber mulighed for at analysere kvaliteten af samspillet.
  • Fælles modeller: Der er udviklet en række ICDP-modeller, der styrker fagligheden og den fælles implementering. Modellerne er forenklede visuelle udgaver af virkeligheden.

Mange implementeringer starter med udviklingen af en vision og en implementeringsplan som kan indeholde fælles Kick Off, Nyhedsbreve i implementeringsprocessen, pit stops med evaluering og debat om erfaringer mv. Kontakt os gerne for indblik i vores og samarbejdspartneres erfaringer.

Læs eventuelt mere under Supervision, temadage og konsulentydelser

Læs eventuelt mere under Relationsbaseret ledelse

Læs eventuelt mere under Distribueret ledelse

Læs eventuelt mere under Lederes vej til ICDP