Undervisningen er som udgangspunkt på ICDP Niveau 1 og 2, opbygget med 6 dages undervisning af 6 timer, i alt 36 timer. Anden tilrettelæggelse kan aftales.

Forløbet strækker sig over ca. 6 måneder.

Mellem undervisningsdagene er der læsning af litteratur samt videooptagelse af eget samspil med andre. Optagne videoer uploades til kursusplatformen Relatuz. Herudover samler deltagerne på stjernestunder – beskrivelse af situationer hvor samspillet i særlig grad er lykkedes.

På undervisningsdagene er der gennemgang af teori, opsamling på stjernestunder og øvelser samt videoanalyse i trioer/mindre grupper.

Deltagerne skal selv råde over elektronisk udstyr f.eks. iPad, mobiltelefon med optagefunktion, videokamera eller lignende samt en enhed der kan afspille video og som medbringes på uddannelsesdagene, f.eks. PC, I-pad mv.

Materialer, oplæg og videoer er samlet på kursusplatformen Relatuz.