ICDP-programmet er udbredt til ca. 50 lande. Programmet bruges forskelligt i de forskellige lande og verdensdele.

I Danmark er ICDP-programmet primært anvendt som fagsprog i den pædagogiske sektor, men er nu også ved at blive udbredt i den sundhedsfaglige sektorer.

I de øvrige verdensdele anvendes ICDP som nationale velfærds-programmer, hvor der specifikt er fokus på at støtte relationen mellem forældre og børn. 

ICDP International er den NGO som har ophavsretten til ICDP og administrerer ICDP på verdensplan. ICDP International blev stiftet i Norge i 1992. På hjemmesiden https://www.icdp.info  kan du holde dig orienteret om ICDP i hele verden.