Dansk Center for ICDP og Dansk Center for Relationer udgiver fælles nyhedsbrev. Tilmelding her --->

Dansk Center for ICDP deltager i netværk omkring nedbringelsen af sammenbrud i anbringelsessager.

Alt for mange børn og unge oplever relationsbrud, når samfundet har overtaget omsorgsopgaven. Og det betyder, at vi som samfund potentielt bidrager til flere relationelle svigt – i tillæg til de oprindelige svigt, der forårsagede anbringelsen. Ida Skytte Jacobsen og Dansk Center for ICDP mener at vi med vores viden om relationer og resiliens har et ansvar for at deltage i debatten. Derfor deltager vi aktivt i dette netværk.

Læs artikel fra Socialt Indblik: Sammenbrud i anbringelsen er et brud på barnets nære relationer. Prisen er høj for barnet

ICDP i Ældreområdet: International Caregiver Development Program

ICDP – International Child Development Programme – er udviklet til et styrket professionelt arbejde med samspil og relationer i forhold til børn. Dansk Center for ICDP uddanner også professionelle i udviklingen af relationskompetencer indenfor andre områder, f.eks. ældre- og demensområdet. I de tilfælde står ICDP for International Caregiver Development Programme. I artiklen her er der en beskrivelse af hvordan en gruppe medarbejdere på Ålholmhjemmet i Hillerød har arbejdet med at sætte fokus på det som borgeren magter og hvordan samspil og relationer kan udvikles med gode resultater til følge.

Se artikel: Artikle FAA 300522

Empathy in action

International Child Development program – Ukrainsk udgave af samspilstemaerne

Kritiske situationer, som krige, jordskælv og oversvømmelser efterlader familier og børn i sårbare situationer. Det er helt normalt at forældre der gennemlever kritiske situationer med deres børn, er bekymret for hvordan oplevelserne påvirker børnenes psykiske trivsel og udvikling. Forældre over hele verden er usikre på hvordan de reagerer på disse udfordringer.

Samspilstemaerne fra ICDP præsentere en enkel psykisk nødhjælpsplan som kan give de ukrainske forælder trøst og vejledning i en hvordan de med deres kærlighed skaber mental tryghed for børnene, selv om verden står i flammer. Kærligt, meningsskabende og guidende vejledning reducerer barnets bekymring. ICDP er godkendt af FN og Unicef.

I Dansk Center for ICDP har vi udarbejdet en ukrainsk udgave af samspilstemaerne til fri afbenyttelse.

Gratis download af ukrainsk postkort: se i butik.

Bestilling af gratis fysisk materialer: se i butik.

Dansk artikel om ICDP i en krisetid: AL-og-JG-artikel-om-ukraine(2)

Relationsbaseret forældrevejledning

Nu tilbyder vi uddannelse i Relationsbaseret forældrevejledning. Uddannelsen er til dig der har gennemgået ICDP certificeret uddannelsen på niveau 1 og 2. Efter endt uddannelse vil du kunne oprette forældrekurser i din egen institution.

Se mere om uddannelsen her.

Se aktuelle udbudte uddannelser.

April 2020

I Dansk Center for ICDP har vi udnyttet Coronatiden til at udfærdige nogle små videoklip der kan hjælpe forældrene med at håndtere samspillet med deres børn i disse svære tider. Du kan se filmene her og på vores Facebook gruppe. Du er meget velkommen til at dele med de forældre du kender.

Du kan se videofilm 1 her -->

Du kan se alle videofilmene 1-8 her.

Tak til ICDP Mastertræner Jesper Gregersen – for de fine og illustrative film

ICDP i Daginstitutionerne

Dragør Kommune v/ICDP-træner Lene Bendtsen og Høje Tåstrup Kommune v/ ICDP-træner Henriette Flændsdal og Dansk Center for ICDP har sammen skabt denne video om ICDP i daginstitutionerne.
Videoen introducere de otte ´temaer for godt samspil og de tre dialoger, og kan ses her -->

"Ja, jeg vil gerne have jobbet, og I skal vælge mig, fordi jeg er relationskompetent, ressourceorienteret og reflekterende"

I sidste uge kunne man i Fagbladet Børn&Unge (BUPL’s fagblad) læse en artikel med overskriften ”Vil du have jobbet? Så skal du kunne ICDP-konceptet”. Se artiklen her.

Kommentar fra Centerchef Anne Linder, Dansk Center for ICDP:
Artiklen giver mig anledning til at præcisere, hvilke værdier ICDP er rundet af.  Sensitiveringsprincipperne er formet af psykolog og ICDPens grundlægger psykolog Karsten Hundeides, Oslo Universitet, ud fra overbevisningen om, at børns liv vil blive bedre, hvis jeg som omsorgsperson er

  • Relationskompetent
  • Ressoureorienteret
  • Reflekterende

Ja, helt konkret guider sensitiveringsprincipperne os fagligt og personligt, så vi bliver mindet om at vi har et valg – der holder forråelsen på afstand. Jeg skal fx minder mig selv om, at selv om jeg er en dygtig psykolog, en flittig forfatter, en energisk underviser og en innovativ centerchef – for Dansk Center for ICDP, så har jeg også en side af mig selv som jeg ikke er særlig stolt af; hvor jeg er smålig, misundelig, utålmodig og et brokkehoved. Uden at kunne henvise til konkrete forskningsresultater, er jeg overbevist om, at alle mennesker kender kampen mellem deres sensitivitet og deres forråelsen. Sensitiveringsprincipperne i ICDP kan vi brug som en værdimæssig guideline i løbet af dagen. For at minde os selv om, at vi har et valg for hvordan vi gerne vil møde andre mennesker.

Som Mikkel Kamp journalisten fra Bupl skrev i artiklen er ICDP et koncept. Og ja, ICDP er et koncept i den forstand, at det begrebssætter noget, der ellers kan være ret svært at finde begrebet for, nemlig samspillet mellem mennesker. ICDP giver et sprog for  det selvfølgelige, men usynlige samspil. Og nej, ICDP er ikke et koncept i den forstand, at individer fratages deres egen refleksion og værdier ved at bruge samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne.

 

 

 

 

ICDP har ingen manualer eller instrukser, men derimod otte temaer for godt samspil og en række sensitiveringsprincipper, som giver et blandt andet et værdimæssigt fagligt ståsted, når vi skal tage kampen op imod uprofessionelle og private synsninger, der er en farlig virus for det pædagogiske fag – fordi synsningerne så nemt kan gå under den professionelle radar og bidrage til, at de pædagogiske debatter afspores eller udhules.

For mig er det vigtigt at fremhæve

  • ICDP er ikke et mål i sig selv. Målet er at kvalificere alle de pædagogiske kerneopgaver.
  • ICDP er et sensitiveringsprogram – der skal understøtte professionel omsorg og empati.
  • ICDP er en teoriramme der kan give de faglige argumenter for – hvorfor der skal flere pædagoger i daginstitutionerne.
  • En særlig kvalitet ved ICDP er at det er kutursensitivt – og kan bruges både før, under og efter en uddannelse.

Med andre ord, så kan de otte samspilstemaer give en  faglig ro i både hoved og mave – fordi de operationaliserer hvad man præcist kan gøre for at være tro mod sine værdier og personlige overbevisninger. Og er ICDP værdier grebet ud af den blå luft? Nej, de hviler på en nordisk humanistisk tradition, som er kernen i de nordiske velfærdssamfund. En særlig kvalitet ved vores demokratiske sindelag er at vi har tillid til hinanden, evner at samarbejde og oplever retfærdighed. Det demokratiske sindelag opstår ikke i forbifarten – men er understøttet af dygtige pædagogers arbejde.

Anne Linder 18.11 2019

Centerchef for Dansk Center for ICDP