Dansk Center for ICDP og Dansk Center for Relationer udgiver fælles nyhedsbrev. Tilmelding her --->

Se tidligere nyhedsbreve her.

NYHED

ICDP Café - et tilbud til dig som vil mødes med ligesindede om arbejdet med relationer og samspil

4 gange om året inviterer vi til ICDP Café. Caféen er for dig som arbejder med børn og unge og som ønsker input og dialog omkring arbejdet med relationer og samspil. Du behøver ikke at være uddannet i ICDP for at deltage.

I Caféen vil der være en eller flere ICDP-trænere til stede. En ICDP Café starter altid med et kort oplæg med et aspekt eller tema omkring arbejdet med relationer og samspil. Se temaet for næste ICDP Café her.

Efter oplæg vil der være debat og mulighed for at dele erfaringer omkring arbejdet med relationer og samspil.

ICDP Caféen kan være relevant for alle pædagogiske ildsjæle der holder af relationsarbejdet og professionelle dialoger.

Deltagelse i ICDP Café er gratis og vi giver kaffe og kage, men bindende tilmelding er nødvendig. Klik her for tilmelding til ICDP Café.

Bemærk at der er et begrænset antal pladser.

ICDP Café gennemføres som udgangspunkt i Vangede i Gentofte. Har du et ønske om at vi laver en ICDP Café et andet sted i landet, så kontakt os på post@danskcenterfor-icdp.dk

 

1 dag med Revitalisering af ICDP. Har du brug for genopfriskning, nye input eller ny ICDP-energi ?

Tilbring en dag sammen med andre ICDP-uddannede.

Vi har udviklet to typer af genopfriskningsdage for med ny inspiration for dig som er uddannet på ICDP Niveau 1 eller niv 2.

Se mere om Revitailisering ICDP Niveau 1

Se mere om Revitailisering ICDP Niveau 2

Be-Coming v Sebastian Damkjær-Ohlsen og Dansk Center for ICDP indleder samarbejde omkring tilsyn af de relationelle miljøer

Nogle kender måske Sebastian fra den meget positivt omtalte bog  Ledelse af kvalitet i daginstitutioner fra Dansk Psykologisk Forlag, eller fra konferencer mv.

Begge parter er optaget af hvordan vi sammen kan understøtte det gode børneliv, og vi arbejder nu konkret med at udvikle et koncept for tilsyn af de relationelle miljøer. Ambitionen er at udvikle et tilsynskoncept der er håndterbart og skaber konkrete handleanvisninger til en opdateret praksis.

FESTDAG I HERNING – første Daginstitution er blevet ’Certificeret ICDP Institution’

Daginstitutionsleder Frank Krogh, Eventyrhaven Aulum, får her overrakt beviset på at institutionens arbejde bygger på en relations- og ressourceorienteret pædagogik, der gennem empati styrker både individ og fællesskaber. Overrækkelsen fortages af formand for certificeringsudvalget i Dansk Center for ICDP, Lena Søgaard, ved konference i Vildbjerg.

Vi ønsker kæmpe stort tillykke til Frank, personalet og ikke mindst alle de børn der får glæde af certificeringen.

Læs mere om ’Certificeret ICDP institution’ her: https://danskcenterfor-icdp.dk/relationsarbejde/certificering-af-institutioner/

Konference gennemført med stort fremmøde og stort udbytte

Herning Kommune, Dafolo og Dansk Center for ICDP har 15. marts 2024 gennemført konferencen med overskriften 'Professionelt relationsarbejde og psykologisk tryghed' med 140 deltagere i Vildbjerg.

Dagens program (og en del oplæg) kan ses her:

 • Velkomst og tovholder: Dagtilbudschef Bibi Salskov Olesen, Herning Kommune
 • Oplæg: Hvad er professionelt relationsarbejde, Anne Linder, Dansk Center for ICDP oplæg Anne Linder Professionelt relationsarbejde
 • Oplæg: Hvad er psykologisk tryghed? Peter Andersen, Dafolo
 • Workshop 1 - Sensitivering af organisationer - om at skabe psykologisk tryghed på en arbejdsplads. Jesper Gregersen, Dansk Center for ICDP og Per Hovmand, Mølleholmskolen Workshop 1 Sensitivering af organisationer JG og PH
 • Workshop 3 - Relationer og resiliens - om at klare sig på trods. Ida Skytte Jakobsen. Workshop 3 Relationer og resiliens Ida
 • Workshop 4 - God pædagogisk kvalitet  i daginstitutionen - hvad er det? Anne Therkildsen, Dansk Center for ICDP. Workshop 4 Kvalitet i Dagtilbud Anne Therkildsen
 • Workshop 5 - Empati i børnehøjde. Elise Linder, Dansk Center for ICDP. Workshop 5 Empati i børnehøjde
 • Workshop 6 - Relationsarbejde i praksis - pædagogiske handlemuligheder. Gitte Skov, Herning Kommune
 • Workshop 7 - Ledelse tæt på og i hverdagen. Frank Krogh, Herning Kommune. Workshop 7 Ledelse tæt på hverdagen Frank
 • Workshop 8 - Psykologisk tryghed og ressourcepersonernes rolle. Louise Frederiksen, Dafolo.
 • Oplæg: Hvordan kan filosofisk tænkning tilskynde til refleksion, empati og åben dialog blandt børn? Paul Jackson og Nicole Saunderst.

Anne Linder, Dansk Center for ICDP, Bibbi Salskov Olesen, Herning Kommune og Peter Andersen, Dafolo

Partnerskabsaftale om relationer og resiliens – en støtte til inklusionen
Pr. 1.januar 2024 har Dansk Center for ICDP og Dansk Center for Resiliens officielt indgået en partnerskabsaftale. Det er et samarbejde med fokus på udvikling af materialer og indsatser i feltet Resiliens, Relationer og Håb. Håbet er inddraget da det er det væsentlige element som ofte er udgangspunktet for vores psykologiske og pædagogiske indsatser.
Partnernes komplementære viden, erfaring og roller er det bærende element i partnerskabet. Det er tankegangen at vi gennem samarbejdet kan udvikle dette faglige felt og kan sikre at begreberne omsættes til den pædagogiske praksis, for at støtte inklusionen i både daginstitutioner og skole. Det er et samarbejde med fokus på at skabe en teoretisk og praktisk felt som går på tværs af det special - og det almenpædagogiske område.
Som et første konkret resultat af samarbejdet udkommer bogen ”Resiliens – om at klare sig på trods’ i løbet af 2024. Desuden er der planer om temadage og studietur. Tag vel imod os – vi håber 😊
 
 
På billedet, fra venstre: Direktør Jens Linder, Dansk Center for ICDP, Psykolog og Centerchef Ida Skytte Jacobsen, Dansk Center for Resiliens og Psykolog og Centerchef Anne Linder, Dansk Center for ICDP.

Konference 15. marts 2024

Konferencen ”Professionelt relationsarbejde og psykologisk tryghed” afholder vi 15. marts 2024 i samarbejde med Herning Kommune og Dafolo.
Se det spændende program og tilmelding her

Den 15. marts 2024, kl. 8.30-15.00 i Vildbjerg Sports- & Kulturcenter


På denne konference sætter vi fokus på begreberne professionel relationskompetence og psykologisk tryghed, som er drivkraften i at skabe gode være- og læresteder for både børn og professionelle.

Konferencen henvender sig til alle professionelle aktører, der er optaget af at styrke inklusion og trivsel. Konferencen er et samarbejde mellem Herning Kommune, Dafolo A/S og Dansk Center for ICDP. Alle tre aktører er optaget af at styrke den pædagogiske praksis og skabe gode læringsmiljøer.

MÅLGRUPPEN

Ledere og ressourcepersoner i børne- og ungesektoren. 

 

Empati i børnehøjde – ICDP i indskolingen

Kan børn lære om empati og samspil? Ja, selvfølgelig kan de det! I Dansk Center for ICDP er vi ved netop ved at præsentere en materialekuffert, som gør det nemt at tilrettelægge undervisningen med fokus på udvikling og styrkelse af de gode relationer i indskolingen.

Materialet bygger på de 8 temaer for godt samspil – som er blevet oversat til børnesprog. Og består af en lærervejledning, en masse forslag til aktiviteter, samt kortspil, brætspil, postkort og plakater.

Det bliver nemt og sjovt for børnene at være stjernestunds-spejdere og sammen med deres kammerater sætte ord på det gode samspil.

Materialet bygger på den antagelse at børns trivsel, læring og udvikling er afhængig af gode relationer. Og hvis vi systematisk og jævnligt italesætter det gode samspil – når det opstår i børnegruppen – klæder vi børnene på til at blive ansvarlige – både overfor sig selv og fællesskabet.

Materialet til indskolingen præsenteres på den nordiske ICDP-konference i Oslo september 2023 og efterfølgende vil 10 indskolingsklasser afprøve materialet som pilotprojekt. Materialet forventes at være i handlen i foråret 2024. Glæd dig allerede nu.

Vi har planlagt at udgive en materialekasse til mellemtrinnet og udskolingen i løbet af 2024.

For mere information, kontakt annelinder@danskcenterfor-icdp.dk 

Sensitivering af organisationer – anmeldelse i Folkeskolen

Relationel grønspættebog

Med udgangspunkt i et konkret skoleudviklingsprojekt, serveres pædagogiske guldkorn og faglig stolthed for læserne.

Christina Hostrup

PUBLICERET Fredag 11. august 2023 - 00:00

 

Sensitivering af organisationer tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup Kommune. Her har de tre forfattere, som kommer fra Dansk center for ICDP (International Child/Caregiver Development Program), arbejdet med at implementere en relations– og ressourceorienteret pædagogik. Visionen var “at massere ICDP ind i væggene”. 

Sensitive organisationer løfter de pædagogiske miljøer til et sted, hvor den professionelles dømmekraft er i højsædet og de professionelle har et fælles teoretisk fundament, fælles begreber og fælles modeller til at styrke en inkluderende skole og skabe læringsmiljøer med tryghed og vitalitet.

De teoretiske refleksioner over udviklingsprojektet forenet med beskrivelser af konkrete praksisser og de anvendte modeller er bogens fundament. Bogen bliver hermed at indblik i, hvordan man helt konkret kan arbejde med skoleudvikling på en bæredygtig og respektfuld måde. En af bogens gennemgående pointer er, at ledelse i en pædagogisk praksis altid bør sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringens drivkraft kan opstå i det daglige samspil mellem voksne og børn.

Forfatterne har fire centrale teoretikere, de lægger til grund for bogen: ICDP-programmets ophavsmand Karsten Hundeide, Jody Hoffer Gittel med hendes begreb relationel koordinering, Amy Edmondson med hendes begreb om psykologisk tryghed og Ralph Stacey med hans kompleksitetsteori. Sammenfletningen af de fire teoretiske perspektiver er forfatternes teoretiske ophæng.

ICDP-programmet, som er et sensitiveringsprogram, har gennem de sidste 20 år spredt sig mere og mere i Danmark, hvor professionelle har uddannet sig med henblik på at styrke deres professionelle dømmekraft. Grundtanken i ICDP-programmet er at en relations – og ressourceorienteret tænkning er en forudsætning for at kunne opbygge gode relationer, hvilket kræver et vedvarende fokus på refleksion over egen praksis, så den professionelles dømmekraft kan få gode vilkår til at trives og bruges.

Bogen er, som forfatterne skriver det, tænkt som en “relationel grønspættebog” som pædagogiske ledelser kan bruge i arbejdet med at styrke den sensitive organisation og dermed styrke en professionsforståelse der rummer både et individ – og et systemisk perspektiv. Den henvender sig til professionelle i pædagogiske læringsmiljøer som er interesseret i, hvordan man kan styrke arbejdet med inklusion ud fra et ressource– og relations orienteret perspektiv.

Det er både interessant, relevant og inspirerende at læse bogen. Om man er leder eller medarbejder i skolen, er der guldkorn at hente til arbejdet med den professionelle dømmekraft og måske også den faglige stolthed. Og er det i bund og grund ikke også derfor vi arbejder i skolen? Vi vil gerne gøre en forskel for børn og unge. Jeg kan varmt anbefale bogen.

Om man er leder eller medarbejder i skolen, er der guldkorn at hente

https://www.folkeskolen.dk/hoje-taastrup-kommune-paedagogik-skoleledelse/relationel-gronspaettebog/4724530

Bogen kan købes her i Butik.

Festdag på Mølleholmskolen - første 'Certificeret ICDP Institution'

En tom sofa – beviset på Danmarks første ICDP-certificering af en organisation

På Mølleholmskolen er to tomme sofaer blevet symbolet på den pædagogiske forandringsrejse som skolen har været på – fra pædagogisk afmagt til håb og mestring. Tidligere var disse sofaer ”ventesal” for elever der af deres lærer var blevet sendt afsted til en kammeratlig samtale hos ledelsen. Nu er sofaerne tomme for elever der skal ind til en samtale– et symbol på at den pædagogiske værktøjskasse er blevet fyldt op.
Mølleholmskolen i Høje Tåstrup Kommune kan som den første organisation i Danmark kalde sig ’Certificeret ICDP Institution’. Certificeringen betyder at skolens arbejde bygger på en relations- og ressourceorienteret pædagogik, der gennem empati styrker både individ og fællesskaber.
Stort tillykke til Mølleholmskolen.
 
 
Prøv den gratis selvvurderingstest som kan synliggøre hvor egen institution er i forhold til en certificering: Start test  
 

ICDP i Psykologi og socialt arbejde

Netop i disse dage udgives en ny bog på Akademisk forlag med titlen ”Psykologi og socialt arbejde 2” redigeret af bl.a. Ida Skytte Jakobsen. Bogen er en grundbog der præsenterer psykologisk viden og udfolder nogle af de spændingsfelter, man som socialarbejder kan stå i.
Bogens første kapitel ”Professionelt Relationsarbejde” er skrevet af Anne Linder og er en præsentation af ICDP programmet for socialarbejderen. I artiklen præsenteres de otte temaer for godt samspil som hjælp til at skabe den nødvendige balance mellem distance og nærhed – så socialarbejderen kan bevare hovedet koldt og hjertet varmt når socialarbejder skal støtte og hjælpe en borger, som står i en vanskelig situation. Bogen er en antologi der viser at det sociale arbejde er mangfoldigt.

Certificeret ICDP-Institution

Dansk Center for ICDP har som de første udviklet en Certificering af institutioner i ICDP. Certificeringen synliggør at pædagogikken på institutionen tager udgangspunkt i en relations- og ressourceorienteret tænkning.

Alle kan benytte den gratis selvvurderingstest som kan synliggøre hvor egen institution er i forhold til en certificering: Start test  

Testen er inspireret af Ledelsesforsker Anders Trillingsgaards begreber der kan vitalisere og gentænke ledelse: Kurs, Koordinering og Commitment.

Du kan læse mere om certificering af institutioner og metodik omkring certificering her

Ny bog udgivet af Dansk Center for ICDP og Dafolo

I vores nye bog ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” udfolder vi vores begreb ’Relationel Kapital’ som beskriver de relationelle og samspilsmæssige forudsætninger, som er grundlaget for at der kan arbejdes med Social Kapital. Bogen henvender sig til alle der er optaget af hvordan man kan inddrage de relationelle kompetencer i eget arbejde og eventuelt egen ledelsesstil, og i opgaven med at styrke den psykologiske tryghed og sensitivere organisationen.

En gennemgående case i bogen er Mølleholmskolen som selv har taget medicinen, men principperne, begreberne og metoderne er almengyldige for både den offentlige og private sektor.

Du kan læse mere om Relationel Kapital her.

Du kan købe bogen her: Dafolo forlag

ICDP og Børnekonventionen – nyt hæfte udgivet

ICDP-programmet er forankret i Børnekonventionen, og har som målsætning at øge kvaliteten af omsorgen for barnet. Alle børn behøver samspil med gode og empatiske omsorgsgivere for at trives, udvikles og lære.

For at vi forstår et barn som en person med sine egne rettigheder kræves det, at de voksne forstår barnet som et individ med egne tanker, ønsker og behov (Retten til livet. Artikel 6 i FN´s Børnekonvention).

Det nye hæfte sætter fokus på det menneskesyn, der understøtter FN´s Børnekonvention og inviterer til pædagogiske drøftelser af, hvordan samspillet mellem den relationskompetente voksne og børnene, kan understøtte velfærdssamfundet og udvikle et demokratisk sindelag. Relationsarbejdet løftes dermed ind et globalt og samfundsmæssigt perspektiv.

Bestil hæftet her i butikken.

Nordisk ICDP-konference

Tema: Robuste relationer

Tid: 21.-22. september 2023

Sted: Norge, Quality Hotel Expo, Fornebu

Dansk Center for ICDP deltager med Direktør og Centerchef.

Se program: Nordisk-ICDP-Konferanse-2023

 

Dansk Center for ICDP deltager i netværk omkring nedbringelsen af sammenbrud i anbringelsessager.

Alt for mange børn og unge oplever relationsbrud, når samfundet har overtaget omsorgsopgaven. Og det betyder, at vi som samfund potentielt bidrager til flere relationelle svigt – i tillæg til de oprindelige svigt, der forårsagede anbringelsen. Ida Skytte Jacobsen og Dansk Center for ICDP mener at vi med vores viden om relationer og resiliens har et ansvar for at deltage i debatten. Derfor deltager vi aktivt i dette netværk.

Læs artikel fra Socialt Indblik: Sammenbrud i anbringelsen er et brud på barnets nære relationer. Prisen er høj for barnet

ICDP i Ældreområdet: International Caregiver Development Program

ICDP – International Child Development Programme – er udviklet til et styrket professionelt arbejde med samspil og relationer i forhold til børn. Dansk Center for ICDP uddanner også professionelle i udviklingen af relationskompetencer indenfor andre områder, f.eks. ældre- og demensområdet. I de tilfælde står ICDP for International Caregiver Development Programme. I artiklen her er der en beskrivelse af hvordan en gruppe medarbejdere på Ålholmhjemmet i Hillerød har arbejdet med at sætte fokus på det som borgeren magter og hvordan samspil og relationer kan udvikles med gode resultater til følge.

Se artikel: Artikle FAA 300522

Empathy in action

International Child Development program – Ukrainsk udgave af samspilstemaerne

Kritiske situationer, som krige, jordskælv og oversvømmelser efterlader familier og børn i sårbare situationer. Det er helt normalt at forældre der gennemlever kritiske situationer med deres børn, er bekymret for hvordan oplevelserne påvirker børnenes psykiske trivsel og udvikling. Forældre over hele verden er usikre på hvordan de reagerer på disse udfordringer.

Samspilstemaerne fra ICDP præsentere en enkel psykisk nødhjælpsplan som kan give de ukrainske forælder trøst og vejledning i en hvordan de med deres kærlighed skaber mental tryghed for børnene, selv om verden står i flammer. Kærligt, meningsskabende og guidende vejledning reducerer barnets bekymring. ICDP er godkendt af FN og Unicef.

I Dansk Center for ICDP har vi udarbejdet en ukrainsk udgave af samspilstemaerne til fri afbenyttelse.

Gratis download af ukrainsk postkort: se i butik.

Bestilling af gratis fysisk materialer: se i butik.

Dansk artikel om ICDP i en krisetid: AL-og-JG-artikel-om-ukraine(2)

Relationsbaseret forældrevejledning

Nu tilbyder vi uddannelse i Relationsbaseret forældrevejledning. Uddannelsen er til dig der har gennemgået ICDP certificeret uddannelsen på niveau 1 og 2. Efter endt uddannelse vil du kunne oprette forældrekurser i din egen institution.

Se mere om uddannelsen her.

Se aktuelle udbudte uddannelser.

April 2020

I Dansk Center for ICDP har vi udnyttet Coronatiden til at udfærdige nogle små videoklip der kan hjælpe forældrene med at håndtere samspillet med deres børn i disse svære tider. Du kan se filmene her og på vores Facebook gruppe. Du er meget velkommen til at dele med de forældre du kender.

Du kan se videofilm 1 her -->

Du kan se alle videofilmene 1-8 her.

Tak til ICDP Mastertræner Jesper Gregersen – for de fine og illustrative film

ICDP i Daginstitutionerne

Dragør Kommune v/ICDP-træner Lene Bendtsen og Høje Tåstrup Kommune v/ ICDP-træner Henriette Flændsdal og Dansk Center for ICDP har sammen skabt denne video om ICDP i daginstitutionerne.
Videoen introducere de otte ´temaer for godt samspil og de tre dialoger, og kan ses her -->

"Ja, jeg vil gerne have jobbet, og I skal vælge mig, fordi jeg er relationskompetent, ressourceorienteret og reflekterende"

I sidste uge kunne man i Fagbladet Børn&Unge (BUPL’s fagblad) læse en artikel med overskriften ”Vil du have jobbet? Så skal du kunne ICDP-konceptet”. Se artiklen her.

Kommentar fra Centerchef Anne Linder, Dansk Center for ICDP:
Artiklen giver mig anledning til at præcisere, hvilke værdier ICDP er rundet af.  Sensitiveringsprincipperne er formet af psykolog og ICDPens grundlægger psykolog Karsten Hundeides, Oslo Universitet, ud fra overbevisningen om, at børns liv vil blive bedre, hvis jeg som omsorgsperson er

 • Relationskompetent
 • Ressoureorienteret
 • Reflekterende

Ja, helt konkret guider sensitiveringsprincipperne os fagligt og personligt, så vi bliver mindet om at vi har et valg – der holder forråelsen på afstand. Jeg skal fx minder mig selv om, at selv om jeg er en dygtig psykolog, en flittig forfatter, en energisk underviser og en innovativ centerchef – for Dansk Center for ICDP, så har jeg også en side af mig selv som jeg ikke er særlig stolt af; hvor jeg er smålig, misundelig, utålmodig og et brokkehoved. Uden at kunne henvise til konkrete forskningsresultater, er jeg overbevist om, at alle mennesker kender kampen mellem deres sensitivitet og deres forråelsen. Sensitiveringsprincipperne i ICDP kan vi brug som en værdimæssig guideline i løbet af dagen. For at minde os selv om, at vi har et valg for hvordan vi gerne vil møde andre mennesker.

Som Mikkel Kamp journalisten fra Bupl skrev i artiklen er ICDP et koncept. Og ja, ICDP er et koncept i den forstand, at det begrebssætter noget, der ellers kan være ret svært at finde begrebet for, nemlig samspillet mellem mennesker. ICDP giver et sprog for  det selvfølgelige, men usynlige samspil. Og nej, ICDP er ikke et koncept i den forstand, at individer fratages deres egen refleksion og værdier ved at bruge samspilstemaerne og sensitiveringsprincipperne.

 

 

 

 

ICDP har ingen manualer eller instrukser, men derimod otte temaer for godt samspil og en række sensitiveringsprincipper, som giver et blandt andet et værdimæssigt fagligt ståsted, når vi skal tage kampen op imod uprofessionelle og private synsninger, der er en farlig virus for det pædagogiske fag – fordi synsningerne så nemt kan gå under den professionelle radar og bidrage til, at de pædagogiske debatter afspores eller udhules.

For mig er det vigtigt at fremhæve

 • ICDP er ikke et mål i sig selv. Målet er at kvalificere alle de pædagogiske kerneopgaver.
 • ICDP er et sensitiveringsprogram – der skal understøtte professionel omsorg og empati.
 • ICDP er en teoriramme der kan give de faglige argumenter for – hvorfor der skal flere pædagoger i daginstitutionerne.
 • En særlig kvalitet ved ICDP er at det er kutursensitivt – og kan bruges både før, under og efter en uddannelse.

Med andre ord, så kan de otte samspilstemaer give en  faglig ro i både hoved og mave – fordi de operationaliserer hvad man præcist kan gøre for at være tro mod sine værdier og personlige overbevisninger. Og er ICDP værdier grebet ud af den blå luft? Nej, de hviler på en nordisk humanistisk tradition, som er kernen i de nordiske velfærdssamfund. En særlig kvalitet ved vores demokratiske sindelag er at vi har tillid til hinanden, evner at samarbejde og oplever retfærdighed. Det demokratiske sindelag opstår ikke i forbifarten – men er understøttet af dygtige pædagogers arbejde.

Anne Linder 18.11 2019

Centerchef for Dansk Center for ICDP