Omdrejningspunktet i ICDP er de 8 temaer for godt samspil. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

De 8 samspilstemaer er organiseret i 3 dialoger som hver især understøtter udviklingen af barnets/den andens positive selvforståelse.

 • Den følelsesmæssige dialog, hvor vi skaber nærvær og  glæde. Det understøtter udviklingen af selvværd hos barnet/den anden. Jeg er god nok!
 • Den meningsskabende dialog, hvor vi hjælper barnets/den andens læring – ved at fastholde barnets/den andens opmærksomhed. Det understøtter udviklingen af selvtillid hos barnet/den anden. Jeg kan noget!
 • Den guidende og vejledende dialog hvor man på en god måde – trin for trin – skaber og fastholder rammerne for barnet/den anden og dermed styrer en aktivitet. Herved opnås en forståelse for hvordan man selv indgår i sociale sammenhænge. Dette understøtter udviklingen af selvkontrol og selvregulering.

I oversigt ser dialogerne og samspilstemaerne således ud:

Den følelsesmæssige dialog - understøtter udviklingen af selvværd

 1. Vis glæde og positive følelser for den anden
 2. Se den andens initiativ – og justér dig selv ind til dette
 3. Inviter den anden til samspil – lyt og svar
 4. Vis anerkendelse for det den anden magter at gøre

Den meningsskabende dialog - understøtter udviklingen af selvtillid

 1. Fang den andens opmærksomhed om det I er sammen om – skab en fælles oplevelse
 2. Fasthold den andens opmærksomhed – vis følelse og entusiasme for det den anden siger og gør
 3. Fold den andens oplevelse ud – uddyb og forklar og sæt oplevelsen i sammenhæng, fx ved at lave koblinger til tidligere erfaringer, kommende handlinger eller andre situationer.

Den guidende og vejledende dialog - understøtter udviklingen af selvregulering og selvkontrol

 1. Skab rammerne. Fortæl den anden – trin for trin - hvad der skal foregå, hvor det starter og slutter, hvad vi kan og hvad vi ikke kan.

Nedenfor kan du se 8 film med ICDP Mastertræner Jesper Gregersen, hvori han gennemgår de 8 temaer. Filmene er udviklet i Coronaperioden i 2020.

Læs mere: ICDP i forskellige professioner

Læs mere: Uddannelse i egen relationskompetence - ICDP niveau 1

Læs mere: ICDP er et sensitiveringsprogram