Videnscenteret for ICDP og Resiliens blev stiftet januar 2024 – og udspringer af et årelangt samarbejde mellem Dansk Center for ICDP ved psykolog Anne Linder og Dansk Center for Resiliens ved psykolog og ph.d. Ida Skytte Jakobsen.

Videnscenteret for ICDP og Resiliens arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om ICDP og Resiliens til fagfolk på alle niveauer og på tværs af sektorer i hele Danmark.

Formålet  

Videnscenter for ICDP og Resiliens formål er at bidrage med at udbrede og kvalitetssikre det faglige arbejde omkring børn, unge og familier – både i det almene område og i specialområdet.

Styrk det tværfaglige samarbejde

Forskellige fagligheder har forskellige sprog og kulturer. Professionelle med forskellige fagligheder har et individuelt afsæt, og det, den ene oplever som klart og selvfølgeligt, kan være sort snak for kollegaen i det tværfaglige forum. For at lykkes i det tværfaglige samarbejde har vi brug for sammenfald i et teoretisk grundsyn, fælles modeller og fælles begreber.

Mål og opgaver for videnscenteret

Målet for videnscenterportalen er at skabe en fælles platform for undervisere og andre aktører, hvor viden og undervisningsmaterialer er tilgængeligt.

Materialer

Oplæg: Resiliens Relationer og Håb Købehavn 01 marts 2024

Artikel: Håb, relationer og resiliens. Af Anne Linder og Ida Skytte Jakobsen

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller har du forslag eller ideer så kontakt kontakt:

Ida Skytte Jakobsen Idja@danskcenterfor-resiliens.dk tlf.  28522087

eller

Anne Linder, annelinder@danskcenterfor-icdp.dk tlf. 20133476

Fra venstre: Direktør Jens Linder, Dansk Center for ICDP, Psykolog og Centerchef Ida Skytte Jacobsen, Dansk Center for Resiliens og Psykolog og Centerchef Anne Linder, Dansk Center for ICDP.