ICDP i skolen

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program. ICDP i skolen understøtter en ressource- og relationsorienteret pædagogik. Der er fokus på at udvikle lærere og pædagogers relationskompetence. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner.

Omdrejningspunktet i ICDP er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

En særlig styrke ved ICDP-programmet er at det kan skabe sammenhængskraft i relationsarbejdet og kvalificere samarbejdet mellem forskellige faggrupper f.eks. lærere og pædagoger. Desuden styrkes forældresamarbejdet, da forældrene ofte samtidig introduceres til samspilstemaerne på f.eks. en forældreaften.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre de voksne mere sensitive og lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser

Dansk Center for ICDP har underskrevet et ”Code of conduct” med Både FN og Unicef – hvilket forpligter de professionelle der er ICDP-uddannet til at understøtte både verdensmålene, demokratiet og børns menneskerettigheder. 

Forskning og effekt

En svensk effektstudie fra skoleområdet har undersøgt effekten af at anvende ICDP i det didaktiske arbejde i klasseværelset. Studiet viser at elevernes læring og præstationer er forbedrede sammenlignet med deltagende kontrolskoleklasser. Baseret på undersøgelsens resultater peger studiet på potentialet ved at afprøve og udbrede ICDP som interventionsmodel i skolen, idet ICDP kan bidrage til at styrke elevernes læringsudbytte, den positive lærer-elev-relation og i tillæg styrke lærerens oplevelse af mestring og arbejdsglæde.

Se artikel publiceret i Scandinavian Journal of Educational Research

LINK: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1705898

Et dansk effektstudie (2021 -22) udført af psykolog og PH.d Ida Skytte Jakobsen konkluderer blandt andet at undervisningen i ICDP styrker de professionelles oplevelse af at have et fagsprog for relationsarbejdet. 

Rapporten præsenteres i Kognition og pædagogik Efteråret 2023.

Implementering af ICDP

ICDP er implementeret i en række skoler i Danmark.

Oftest introduceres ICDP ved en faglig temadag på skolen, hvorefter implementeringen starter med en uddannelse af personale i ICDP Niveau 1 – egen professionel relationskompetence.

På nogle skoler er noget personale uddannet på ICDP-niveau 2 – Relationsbaseret vejledning, hvilket gør den ansatte i stand til at vejlede kollegaer, forældre, studerende og andre ud fra principperne i ICDP. 

En enkelt skole – Mølleholmskolen – er gået skridtet videre og er blevet ’Certificeret ICDP Institution’ i 2023.

Inspiration til arbejdet med ICDP i skolen

Empati i Børnehøjde. En del skoler deltager aktuelt i pilotprojektet ’Empati i børnehøjde – ICDP i indskolingen’. I forløbet anvendes en materialekuffert, som gør det nemt at tilrettelægge undervisningen med fokus på udvikling og styrkelse af de gode relationer i indskolingen. Materialet bygger på de 8 temaer for godt samspil og består af en lærervejledning, en masse forslag til aktiviteter, samt kortspil, brætspil, postkort og plakater.

ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence

ICDP Niveau 2 - relationsbaseret vejledning

ICDP Niveau 3 - ICDP træner

ICDP Lederuddannelse

ICDP og forældre 

Desuden er der meget inspiration til den daglige rådgivning af forældrene på www.danskcenterfor-relationer.dk

Læs mere om ICDP i skolen

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: Arbejdet med Børnekonventionen og Demokratiet i den pædagogiske sektor Forlaget Relatuz

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz