Arbejdet med samspil og relationer kan foregå i mange sammenhænge, og ikke mindst i samværet og samspillet mellem ledelse og medarbejdere.

Relationsbaseret ledelse henvender sig de ledere der allerede, med hjerte og hjerne, har sagt ja til mindset omkring arbejdet med samspil og relationer, men savner konkrete ledelsesmæssige ”håndtag” til at gå fra vision til konkrete handlinger. Lederens relationelle kompetencer kan styrke organisationens fælles mål, fælles viden og den gensige respekt og anerkendelse der skaber sammenhængskraft i organisationen. 

Som det belyses i vores bog  ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, Resonans og ledelse” (Dafolo, 2023) matcher begrebet om Ledelsesmæssig relationskompetence fra ICDP-programmet 100% med Jody Gittels begreber om relationel koordinering. Dette match medfører at vi kan styrke Gittels mere teoretiske tilgang, da vi med ICDP i hånden kan give konkrete handleanvisninger på hvordan lederen kan styrke den psykologiske tryghed og kommunikationen med sit personale.

I Dansk Center for ICDP har vi udviklet en forståelsesramme til hvordan man ved hjælp af ICDP kan arbejde med at sensitivere organisationerne, ved at sætte fokus på ledelsens relationskompetence for styrkelse af samspil, kommunikation og relation.

For at styrke de fælles teoretiske begreber præsenteres begrebet Relationel kapital der støtter en dansk organisations- og ledelseskultur, der er interesseret i løsninger af kerneopgaverne via faktorer, der ikke nødvendigvis kan listes op i et excel-ark.

Læs om ICDP Lederuddannelse

Læs om: Vejen til ICDP for ledere