Hvad kan vi som personer selv gøre?

Aktuelt lever vi i en verden med krige, vold og ufred som kalder på at vi hver især gør noget aktivt i verden. Et eksempel på hvordan ufred og krig kan ramme os alle kan ses her hos www.jenslinder.dk Jens er direktør i Dansk Center for ICDP og har blandt andet været gidsel i Mellemøsten. Blandt andet derfor giver det Jens en særlig mening til livet at arbejde med ICDP.

International Child Development Program – ICDP - er udviklet til at tage hånd om sårbare børn i ufredelige områder og har fokus på at skabe godt samspil og gode relationer mellem mennesker. I Dansk Center for ICDP arbejder vi aktivt for at oparbejde og udvikle den empati og sensitivitet hos mennesker, der gør dem i stand til at anerkende andre, at justere sig selv i forhold til andre, og dermed kunne indgå i relationer og samspil med andre – et fundament for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Et godt sted at starte for alle mennesker er at praktisere empati og sensitivitet. Dette kan gøres med de 8 principper for godt samspil, som er essensen af ICDP-programmet.

Læs mere: Direktørens egne oplevelser som gidsel

Om hvordan vi alle kan arbejde med brug af ICDP for at indfri verdensmål

Vi kan alle bidrage til en bedre fremtid. Men måske kan det være svært at se, hvordan man som enkeltperson kan bidrage til realiseringen af verdensmålene. Hos os gør vi det som firma og enkeltpersoner ved brug af ICDP gennem Dansk Center for ICDP.

ICDP har siden 2020 haft en code of conduct med FN og har derfor en særlig forpligtelse til at bidrage til at skabe en verden uden fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

FN's Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden. FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af 193 stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Verdensmålene trådte i kraft den 1. januar 2016 og sætter frem mod 2030  kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten. Dansk Center for ICDP arbejder aktivt for verdensmål nr. 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER. Se mere på ICDP og FN’s verdensmål

Læs mere: De 8 samspilstemaer.

Læs mere: ICDP og FN’s verdensmål

Læs mere: ICDP og demokrati – om sammenhængene mellem relationer, relational kapital og social kapital.

 

Fra https://www.verdensmaalene.dk/maal