ICDP-lederuddannelse: Sensitivering af organisationer - Psykologisk tryghed, resonans og ledelse

Se aktuelle hold eller kontakt os for nærmere oplysninger på post@danskcenterfor-icdp.dk 

Ønsker du at blive klogere på hvordan du som leder kan understøtte det gode samspil og den professionelle dømmekraft i hele din organisation?
Ønsker du at arbejde med at skabe psykologisk tryghed i en pædagogisk praksis?
Ønsker du at implementere relationsbaseret ledelse og udvikle et fælles sprog og sensitiveringen i organisationen?

På dette lederudviklingsforløb lærer du, at understøtte organisationens implementering af relationsarbejdet, samtidig med at løsningen af kerneopgaverne bliver styrket. (Se eventuelt under Effekter og evidens)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ledere og mellemledere, der har har et ansvar i forbindelse med implementeringen af ICDP. Deltagere behøver ikke at have forudgående kendskab til, eller være uddannet i, ICDP.

Udbytte

Når du har gennemført forløbet, har du

  • indblik i evidensbaseret viden og forskningsresultater omkring arbejdet med relationer, sensitivering og ICDP for styrkelse af kerneopgaven
  • indblik i arbejdet med implementering og sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, trivsel og løsning af kerneopgave
  • ledelsesmæssige greb til at arbejde med psykologisk tryghed
  • ledelsesmæssige greb til at arbejde med kultur og atmosfære samt vitalisering og mobilisering af fagprofessionelle
  • greb til at agere og navigere i relationer og i organisationers komplekse udvikling
  • indblik i værktøjer til at udvikle eget lederskab for understøttelse af sensitivering i organisationen
  • indblik i sammenhængen mellem skabelse af social kapital og relationel kapital som et fundament for skabelse af et demokratisk sindelag
  • opnået en træning i hvordan observation og refleksion kan benyttes til udvikling af egen ledelsespraksis

Tilrettelæggelse

Der vil være 6 hele undervisningsdage. 2+1+1+1+1 dage.

Der undervises på hold med maksimalt 15 deltagere.

I forløbet bruger vi videoanalyser af eget ledelsesmæssige relationsarbejde. Videoanalysen er et væsentligt element i ICDP-uddannelserne. Ved videoanalyse arbejdes med at identificere og udvikle egne styrker i relationsarbejdet.

Den digitale kursusplatform Relatuz fungerer som en fælles vidensdelings- og samarbejdsforum for deltagere.

På uddannelsen benyttes bogen ’Sensitivering af organisationer -Psykologisk tryghed, resonans og ledelse’ (Dafolo 2023) af Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen.

Pris

Individuel deltagelse på åbne hold: Kr. 24.950 eks. moms og derudover bog ca. kr. 315,- samt certifikat kr. 350,-

Der kan oprettes hold i institutioner/organisationer med 8-15 deltagere med rabat. Kontakt os for priser på post@danskcenterfor-icdp.dk

Undervisere

Jesper Gregersen: ICDP-Mastertræner og supervisor, cand.mag. i psykologi og uddannelsesforskning.  Erfaren erhvervspsykologisk konsulent. Forfatter til flere bøger om ledelse, pædagogisk udvikling og organisations udvikling.

Se også: Relationsbaseret ledelse

Se også: Lederes vej til ICDP 

Se også: Distribueret ledelse

Se produktark lederuddannelse: ICDP Lederuddannelse mar 2023

Jesper Gregersen
Mastertræner