Undersøgelser dokumenterer at forældre ønsker mere vejledning og hjælp til børneopdragelsen. De otte temaer for godt samspil er udgangspunktet for vores arbejde med ICDP i forhold til forældre. Samspilstemaerne inddrages for at understøtte forældrenes sensitivitet, så de på en naturlig måde viser kærlighed, omsorg og empati for deres barn, men også tager ansvaret for et kærligt lederskab.

I Dansk Center for ICDP har vi 2 tilgange til forældes arbejde med relationer og samspil:

1. Vi uddanner professionelle fra institutionerne til at udføre relationsbaseret forældrevejledning med egne grupper af forældre.

Uddannelsen er for pædagoger/lærer/konsulenter/sundhedsplejersker m.fl. der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper,

Målet for den relationsbaserede forældrevejledning er, at:

  • Øge forældrenes viden om deres barns behov – følelsesmæssigt, intellektuelt og socialt
  • Skabe nye relationelle handlemuligheder
  • Give støtte til forældrenes refleksion over deres egen forældrerolle
  • Give støtte til at forstå den følelsesmæssige kommunikatio

2. Vi uddanner selv forældre via vores on-line platform Dansk Center for Relationer.

På vores platform Dansk Center for Relationer er der en on-line adgang for forældre, professionelle og andre, som ikke er uddannet i ICDP.  På platformen er der en introduktion til samspilstemaerne gennem videoer, artikler og gratis samspilstest. Det er desuden muligt at tilmelde sig on-line forældrekurser samt modtage supervision mv.