Trænerne i Dansk Center for ICDP er organiseret i følgende netværk:

  • Skoleområdet
  • Ældre og demens området
  • Daginstitutioner
  • Sundhedsplejerske
  • Ngo og verdensmålene
  • PPR og andre konsulenter
  • Relationer og resiliens
  • Passive trænere

Netværk skoleområdet

Anne Søgaard,
Konsulent i Dragør kommune
annesoe@dragoer.dk

 

Annika Elisabeth Pihl Jespersen,
Psykolog, Odense kommune
annpi@odense.dk

Sacha Jørgensen
Dragør Kommune
jordemodersascha@gmail.com

Lisbet Kokholm Flarup
inklusionskoordinator, Høje Tåstrup Kommune
lisbetfl@htk.dk

Lise Agri
Ressourcepædagog, Høje Tåstrup Kommune
Lise530a@htkskoler.dk

 

Lone Nielsen
Lektor, UCL Jelling
Loni1@ucl.dk

Oliver Nani
Cand.pæd.pæd, Århus
olivernani@danskcenterfor-icdp.dk

Ugur Keviogly
Mentor og ICDP koordinator Færøerne
foroyar@danskcenterfor-icdp.dk

Sanne Stensgaard Fusager
UCL – Jelling
sasf@ucl.dk

Netværk Ældre- og demensområdet

Lene-Theresa Hansen
Selvstændig Konsulent, Komplementa
ltha@komplementa.dk

Anne Linder
Psykolog, Centerchef
Annelinder@danskcenterfor-icdp.dk

Martin Tage Hansen
Selvstændig terapeut
martintagehansen@gmail.com

Netværk Daginstitutioner

Janne Rosenborg
Daginsitutionsleder, Høje Tåstrup Kommune
JanneRo@htk.dk

Kathrine M. Jürgensen
Daginstitutionsleder, Tinglev
katjurgensen@hotmail.com

Kristine Deleuran
Cand. Pæd. Pæd., Selvstændig
kristinedeleuran@gmail.com

Maj-Britt Liljequist Larsen
Daginstitutionsleder, København
FH5V@KK.dk

Anne Lysemose Kristensen
Psykolog Odense Kommune
anlh@odense.dk

Dorte Marcussen
Dagplejekonsulent, Faxe Kommune
dmarc@faxekommune.dk

Frank Krogh
Daginstitutionsleder, Herning Kommune
frankkrogh@live.dk

Henriette Flændsdal
Daginstitutionsleder. Høje Tåstrup Kommune
HenrietteFl@htk.dk

Jeanette Louise Sørensen
Pædagog, Københavns kommune
jeanetteLsorensen@gmail.com

Helene Jensen
Cand.psych.aut., psykolog, Odense Kommune
hnjen@odense.dk

Netværk Sundhedsplejersker

Trine Lund
Sundhedsplejerske, Lolland Kommune
trlu@lolland.dk

Netværk NGO og verdensmålene

Anne Therkildsen
Chefkonsulent
Annetherkildsen@danskcenterfor-icdp.dk

Lena Søgaard
Chefkonsulent
Lenasøgård@danskcenterfor-icdp.dk

Netværk PPR og kommunale  konsulenter

Signe Petersen
Sprogkonsulent, Odsherred kommune
sigpe@odsherred.dk

Freja Fredsgaard
Psykolog, Odense kommune
frefr@odense.dk

Lene Bendtsen
Konsulent, Dragør Kommune
lenebe@dragoer.dk

Michala Carlsen
Familieplejekonsulent, Bornholm
Michala.Spengler.Carlsen@brk.dk

Mie Schaltz
Leder, Dragør Kommune
Mies@dragoer.dk

Jesper Gregersen
Cand.pæd.pæd.
jgerhpsyk@mail.dk

Elise Linder
Cand.pæd.pæd.psyk
eliselinder@danskcenterfor-icdp.dk

Netværk Relationer og resiliens

Ida Skytte Jakobsen
Psykolog, ph.d og centerchef
idaskytte.jakobsen@gmail.com

Anne Linder
Psykolog, Centerchef
Annelinder@danskcenterfor-icdp.dk

Passive/hvilende trænere

Eva Christensen
Dagplejekonsulent, Lolland Kommune
evch@lolland.dk

Majbritt Nellemann
Sundhedsplejerske, Guldborgsund Kommune
mnel@guldborgsund.dk

Christina Abildgaard Jacobsen
Psykolog
Christina1973@outlook.dk