ICDP til behandling og terapi

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program. ICDP på et behandlingssted understøtter en ressource og relationsorienteret pædagogik. Der er fokus på at udvikle psykologers, familiebehandleres og andet personales relationskompetence. Grundtanken i programmet er, at den bedste måde at hjælpe et barn eller ung på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner.

Omdrejningspunktet i ICDP er de otte temaer for godt samspil og de tre sensitiveringsprincipper. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

En særlig styrke ved ICDP-programmet er at det kan skabe sammenhængskraft i relationsarbejdet og kvalificere samarbejdet mellem forskellige faggrupper f.eks. psykologer, familiebehandlere og pædagoger.

Udover det fælles sprog i personalegruppen, er ICDP stærk på sine begreber om samspil og sine modeller der kan anvendes som konkrete guidelines til en ung eller til en familie der har brug for hjælp og støtte til at komme ud af en situation der opleves som fastlåst.  

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre de voksne mere sensitive og lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser

Dansk Center for ICDP har underskrevet et ”Code of conduct” med Både FN og Unicef – hvilket forpligter de professionelle der er ICDP-uddannet til at understøtte både verdensmålene, demokratiet og børns menneskerettigheder. 

Forskning og effekt

Dansk Center for ICDP har udgivet hæftet ”Pædagogisk relationsarbejde - børn med autisme” (Kirstine Deleuran).

Aktuelt er der ingen forskningsrapporter der sætter specifik fokus på ICDP anvendt som behandling og terapi, men med udgivelse af materialet ”Relationsbaseret behandlingsarbejde” (skrives aktuelt af psykologerne Stina Nani og Anne Linder.  Forventes udgivet medio 2024) tilstræber Dansk Center for ICDP at give konkrete anvisninger til arbejdet med at anvende ICDP i behandlingssektoren.

Desuden udkommer der primo 2024 en bog ”Resiliens – om at klare sig på trods” skrevet af Psykologerne Ida Skytte Jakobsen og Anne Linder – der skaber en tydelig kobling mellem relationsarbejdet, med udgangspunkt i ICDP og resiliente processer.

En konkret udfordring med at sætte fokus på relationsarbejdet hos børn, unge og familier i udsatte positioner – er at de netop er ramt på deres relationelle forbundethed med andre. Vi taler her om problemer med tilknytning og en manglende grundlæggende tillid til andre. Derfor skal relationsarbejdet tilpasses og målrettes den enkeltes relationelle kompetencer og mentaliseringsevne.

Implementering af ICDP på behandlingssteder

Mange familieplejere og ansatte  på forskellige typer behandlingshjem ICDP er begyndt at blive implementeret på behandlingssteder i i Danmark. F.eks. på Bornholm, hvor mange plejefamilier tilbydes uddannelse i ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence. 

Behandlingssteder kan også blive certificeret som institution. 

Inspiration til arbejdet med ICDP på behandlingsinstitutioner

Empati i Børnehøjde. En del skoler deltager aktuelt i pilotprojektet ’Empati i børnehøjde – ICDP i indskolingen’. I forløbet anvendes en materialekufferet, som gør det nemt at tilrettelægge undervisningen med fokus på udvikling og styrkelse af de gode relationer i indskolingen. Materialet bygger på de 8 temaer for godt samspil og består af en lærervejledning, en masse forslag til aktiviteter, samt kortspil, brætspil, postkort og plakater. I dette pilotprojekt indgår en specialklasse, da personalet vurderer at dele af materialet kan ”oversættes” til læring for udsatte børn.

ICDP Niveau 1 - Egen professionelle relationskompetence

ICDP Niveau 2 - relationsbaseret vejledning

ICDP Niveau 3 - ICDP træner

ICDP Lederuddannelse

ICDP og forældre 

Desuden er der meget inspiration til den daglige rådgivning af forældrene på www.danskcenterfor-relationer.dk

Læs mere om ICDP i behandlingssektoren

Kristine Deleuran (2022): Pædagogisk-relationsarbejde for børn med autisme. Forlaget Relatuz

Ida Skytte Jakobsen og Anne Linder (Forventes udgives primo 2024): ”Resiliens – at klare sig på trods” Forlaget Dafolo

Ida Skytte Jakobsen og Anne Linder artikel i tidsskriftet Kognition og Pædagogik – nr. 132 (2024) ”Relationsbrud”. Dansk Psykologisk forlag

Stina Nani og Anne Linder (Forventes udgivet medio 2024): Relationsbaseret behandlingsarbejde. Forlaget Relatuz

Anne Linder (2020): Professionelt relationsarbejde. Stjernestunder I det relationelle univers. Dafolo

Anne Linder (2018). Relationsbaseret vejledning. Dafolo

Anne Linder (2021): ”Relationsguiden. Vitalisering af teamets relationsarbejde Forlaget Relatuz

Jens Linder, Jesper Gregersen og Anne Linder (2023): ”Sensitivering af organisationer. Psykologisk tryghed, resonans og ledelse” Dafolo

Lena Søgaard og Anne Linder: Arbejdet med Børnekonventionen og Demokratiet i den pædagogiske sektor Forlaget Relatuz

Lena Søgaard og Anne Linder: ”ICDP certificering af Institutioner” Forlaget Relatuz