Anne Søgaard. Pædagog, Dragør kommune, Inklusions og relationskonsulent. Firma: Vensomhed.

Forfatter til bogen Vensomhed, hvor ICDP indgår. Bogen bruges flere steder i kommuner rundt i landet.

 

  • Hvordan/hvor meget er du uddannet i ICDP?

Jeg er uddannet i niveau 1,2,3 og arbejder med implementering af ICDP i Dragør kommune, hvor jeg også er træner. Jeg bruger min vejlederuddannelse til at vejlede ansatte og ledelse, i dagtilbud og skoler, SFO og klub hvor vi følger op på det pædagogiske arbejde med videoanalyse og feedback med de 8 temaer for godt samspil.

Jeg har forældre-ICDP-hold, hvor vi også bruger ICDP og ved møder mellem det pædagogiske personale og forældre, benytter vi ICDP som fælles sprog – det skaber basen for den psykologisk tryghed.

  • Hvor lang tid har du arbejdet med ICDP?

Jeg har arbejdet med ICDP, rundt i landets kommuner igennem de sidste 4 år, og er uddannet i Dansk Center for ICDP, for 5 år siden.

  • Med hvilke målgrupper og samarbejdspartnere arbejder du med ICDP?

Udover mit arbejde som inklusionsvejleder i Dragør kommune er jeg er ofte rundt i landet som selvstændig og holde oplæg om ICDP, for eksempel på Professionshøjskolen Absalon. Her inddrages ICDP når vi arbejder med cases og de studerende præsenteres for ICDP som metode, når der drøftes overgange, inklusionsdilemmaer, trivsel, forebyggelse, sammenhængskraft, forældresamarbejdet og fælles fagsprog.

  • Er der specielt nogle materialer eller metoder fra ICDP som du særligt benytter?

Jeg bruger særligt det at vise sårbarheden selv, og fortælle om min egen rejse med ICDP, både som ansat og mor, hvor det har gjort en stor forskel, at finde ressourcer frem for fejl. Jeg er desuden meget optaget af hvor betydningsfuldt vores eget relationelle samspil har, både for os selv og andre. Gennem fællesskabet smitter vi hinanden med gode og dårlige stemninger. Brugen af video er et fantastisk givende redskab, til at blive bevidst om egen indvirkning på andre. Sensitiveringstrekanten benytter jeg ofte til at sætte fokus på hvordan vi kan påvirke hinanden – ved at have fokus på relationerne, ressourcerne og at vi også får tænkt os om gennem refleksionen. Jeg har erfaret at når ledelsen bliver bevidst om ICDP og den positive effekt det har på pædagogikken, så mærkes effekten helt ind på sommerfuglestuen, og hjemme i familierne.  Gennem ICDP kan jeg hjælpe både ansatte og forældre med at se på eget samspil og styrker herigennem deres relationelle bevidsthed.

  • Hvad er det du tænker er specielt givtigt og nyttigt ved ICDP?

Ressourcesynet - at samle på det der går godt. At samle på stjernestunder, er noget der får os til at lyse op. Når vi reflekterer over vores eget samspil og forståelser og også tager ansvar for det relationelle samspil, i stedet for at kaste skyld på andre, så er ICDP særligt brugbart – til at styrke vores selvindsigt.

  • Støder du på nogle udfordringer eller andet?

Ja, nogle gange møder jeg den opfattelse hos de professionelle, at det er barnet eller forældrene, som skal tage ansvaret den pædagogiske stemning og at skabe læringsmiljøer for børn der er lege- og venneværdige. Men ansvaret ligger i den pædagogiske tilgang og forståelse. Men det kan være svært at se på sig selv, og nemmere at se på andre. Det viser sig også i modstanden mod at bruge videooptagelser som analyseredskab. Det synes jeg er så givende, men det kan være svært at få andre professionelle overbevist, da de synes det er grænseoverskridende.

 

  • Er der noget du yderligere kunne ønske dig i forhold til udbredelsen og anvendelsen af ICDP lokalt eller generelt?

Jeg kunne godt ønske mig at ICDP var obligatorisk for chefer, ledere og ansatte på uddannelsessteder, - for det at se på sit eget samspil og kommunikation er afgørende for om der kan skabes trivsel på arbejdspladsen og dermed også for de børn og unge vi har ansvaret for. Det kunne forebygge mistrivsel og stress hos medarbejderne.

Forebyggende ICDP-kurser til forældrene er en stor succes i Dragør – jeg kunne godt ønske mig at alle kommuner tilbød ICDP-kurser til forældre.