Nyheder

April 2020

I Dansk Center for ICDP har vi udnyttet Coronatiden til at udfærdige nogle små videoklip der kan hjælpe forældrene med at håndtere samspillet med deres børn i disse svære tider. Du kan se filmene her og på vores Facebook gruppe. Du er meget velkommen til at dele med de forældre du kender.

Video Introduktion

Video 1. Samspilstema 1

Video 2. Samspilstema 2

Video 3. Samspilstema 3

Video 4. Samspilstema 4

Video 5. Samspilstema 5

Video 6. Samspilstema 6

Video 7. Samspilstema 7

Video 8. Samspilstema 8

Tak til Mastertræner Jesper Gregersen – for de fine og illustrative film

Video. ICDP i Daginstitutionerne

Dragør Kommune v/ICDP-træner Lene Bendtsen og Høje Tåstrup Kommune v/ ICDP-træner Henriette Flændsdal og Dansk Center for ICDP har sammen skabt denne video om ICDP i daginstitutionerne.
Videoen introducere de otte ´temaer for godt samspil og de tre dialoger, og kan ses på YouTube.
I løbet af 2020 vil vi også præsenterer videoer med ICDP i skolen, og ICDP og specialpædagogik.

Se filmen på dette link og del den gerne med andre.

Ja, jeg vil gerne have jobbet, og I skal vælge mig, fordi jeg er relationskompetent, ressourceorienteret og reflekterende

I sidste uge kunne man i Fagbladet Børn&Unge (BUPL’s fagblad) læse en artikel med overskriften ”Vil du have jobbet? Så skal du kunne ICDP-konceptet”. Se artiklen her.

Artiklen giver mig anledning til at præcisere, hvilke værdier ICDP er rundet af.  Sensitiveringsprincipperne er formet af psykolog og ICDPens grundlægger psykolog Karsten Hundeides, Oslo Universitet, ud fra overbevisningen om, at børns liv vil blive bedre, hvis jeg som omsorgsperson er

  • Relationskompetent
  • Ressoureorienteret
  • Reflekterende

Ja, helt konkret guider sensitiveringsprincipperne os fagligt og personligt, så vi bliver mindet om at vi har et valg – der holder forråelsen på afstand. Jeg skal fx minder mig selv om, …… læs mere

Relationsbaseret forældrevejledning – i grupper

Vil du lære at undervise forældre i det gode samspil?

På baggrund af din ICDP vejlederuddannelse – tilbyder vi en supplerende uddannelse.

Kurset er for sundhedsplejersker/pædagoger/konsulenter/lærer m.fl, der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper. Relatuz – vores KursusApp vil være omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet forældrekurser. Du skal vejlede din egen gruppe med 6-8 forældre.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i vores nye hæfte – “Relationer der rykker” – en guide til forældre.

Læs mere her

Tilmeld dig her

Persondataloven

Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale. Dataansvarlig er Centerchef Anne Linder, tlf. 20133476.

2019 Newsletter fra ICDP international

Læs nyhedsbrevet her.

2018 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

Oplæg

26/06 2019 Fagdag Odense – Resiliens og relationskompetence. Se præsentation
06/08 2019 Nyborg – Professionel relationskompetence, reciprok altruisme og børns livsduelighed. Se præsentation
08/08 2019 Rudersdal kommune – Introduktion til ICDP. Se præsentation
22/08 2019 Rudersdal kommune – Introduktion til ICDP. Se præsentation

Venskabsyoga

 
En ny spændende cocktail mellem ICDP og Yoga læs mere

Familievejledning

 
Relationsbaseret familievejledning læs mere

Relatuz

 
Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere her