Nyhed

 

ICDP i Ældreområdet: International Caregiver Development Programme

ICDP – International Child Development Programme – er udviklet til et styrket professionelt arbejde med samspil og relationer i forhold til børn. Dansk Center for ICDP uddanner også professionelle i udviklingen af relationskompetencer indenfor andre områder, f.eks. ældre- og demensområdet. I de tilfælde står ICDP for International Caregiver Development Programme. I artiklen her er der en beskrivelse af hvordan en gruppe medarbejdere på Ålholmhjemmet i Hillerød har arbejdet med at sætte fokus på det som borgeren magter og hvordan samspil og relationer kan udvikles med gode resultater til følge.

Se artikel

Empathy in action

International Child Development program – Ukrainsk udgave af samspilstemaerne

Kritiske situationer, som krige, jordskælv og oversvømmelser efterlader familier og børn i sårbare situationer. Det er helt normalt at forældre der gennemlever kritiske situationer med deres børn, er bekymret for hvordan oplevelserne påvirker børnenes psykiske trivsel og udvikling. Forældre over hele verden er usikre på hvordan de reagerer på disse udfordringer.

Samspilstemaerne fra ICDP præsentere en enkel psykisk nødhjælpsplan som kan give de ukrainske forælder trøst og vejledning i en hvordan de med deres kærlighed skaber mental tryghed for børnene, selv om verden står i flammer. Kærligt, meningsskabende og guidende vejledning reducerer barnets bekymring. ICDP er godkendt af FN og Unicef.

I Dansk Center for ICDP har vi udarbejdet en ukrainsk udgave af samspilstemaerne til fri afbenyttelse.

Gratis download af ukrainsk postkort. Download

Bestilling af gratis fysik materiale. Bestillingsside

Dansk artikel om ICDP i en krisetid. Se artikel

Relationsbaseret forældrevejledning

Nu tilbyder vi uddannelse i Relationsbaseret forældrevejledning. Uddannelsen er til dig der har gennemgået ICDP certificeret uddannelsen på niveau 1 og 2. Efter endt uddannelse vil du kunne oprette forældrekurser i din egen institution.

April 2020

I Dansk Center for ICDP har vi udnyttet Coronatiden til at udfærdige nogle små videoklip der kan hjælpe forældrene med at håndtere samspillet med deres børn i disse svære tider. Du kan se filmene her og på vores Facebook gruppe. Du er meget velkommen til at dele med de forældre du kender.

Video Introduktion

Video 1. Samspilstema 1

Video 2. Samspilstema 2

Video 3. Samspilstema 3

Video 4. Samspilstema 4

Video 5. Samspilstema 5

Video 6. Samspilstema 6

Video 7. Samspilstema 7

Video 8. Samspilstema 8

Tak til Mastertræner Jesper Gregersen – for de fine og illustrative film

Video. ICDP i Daginstitutionerne

Dragør Kommune v/ICDP-træner Lene Bendtsen og Høje Tåstrup Kommune v/ ICDP-træner Henriette Flændsdal og Dansk Center for ICDP har sammen skabt denne video om ICDP i daginstitutionerne.
Videoen introducere de otte ´temaer for godt samspil og de tre dialoger, og kan ses på YouTube.
I løbet af 2020 vil vi også præsenterer videoer med ICDP i skolen, og ICDP og specialpædagogik.

Se filmen på dette link og del den gerne med andre.

Ja, jeg vil gerne have jobbet, og I skal vælge mig, fordi jeg er relationskompetent, ressourceorienteret og reflekterende

I sidste uge kunne man i Fagbladet Børn&Unge (BUPL’s fagblad) læse en artikel med overskriften ”Vil du have jobbet? Så skal du kunne ICDP-konceptet”. Se artiklen her.

Artiklen giver mig anledning til at præcisere, hvilke værdier ICDP er rundet af.  Sensitiveringsprincipperne er formet af psykolog og ICDPens grundlægger psykolog Karsten Hundeides, Oslo Universitet, ud fra overbevisningen om, at børns liv vil blive bedre, hvis jeg som omsorgsperson er

  • Relationskompetent
  • Ressoureorienteret
  • Reflekterende

Ja, helt konkret guider sensitiveringsprincipperne os fagligt og personligt, så vi bliver mindet om at vi har et valg – der holder forråelsen på afstand. Jeg skal fx minder mig selv om, …… læs mere

Relationsbaseret forældrevejledning – i grupper

Vil du lære at undervise forældre i det gode samspil?

På baggrund af din ICDP vejlederuddannelse – tilbyder vi en supplerende uddannelse.

Kurset er for sundhedsplejersker/pædagoger/konsulenter/lærer m.fl, der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper. Relatuz – vores KursusApp vil være omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet forældrekurser. Du skal vejlede din egen gruppe med 6-8 forældre.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i vores nye hæfte – “Relationer der rykker” – en guide til forældre.

Læs mere her

Tilmeld dig her

2021 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

2019 Newsletter fra ICDP international

Læs nyhedsbrevet her.

2018 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

Persondataloven

Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale. Dataansvarlig er Centerchef Anne Linder, tlf. 20133476.

COVID-19

COVID-19 retningslinjer læs mere

Forældrevejledning

 

Relationsbaseret forældrevejledning læs mere

Relatuz

 

Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere