Dansk Center for ICDP - Center for relationsprofessionalisme


International Child Development Program
International Caregiver Development Program

ICDP - Samspil og relationer

Godt samspil og gode relationer er fundamentet for trivsel og udvikling. Alle mennesker indgår i samspil og relationer til daglig, og alle har egne ressourcer og kompetencer til dette. Men det er også muligt at blive mere bevidst om og træne sit eget arbejde med at etablere og udvikle samspillet.

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program, og er oprindeligt udviklet til at styrke relationer og samspil mellem forælder og barn. ICDP benyttes dog nu også bredt i arbejdet mellem voksen omsorgsgiver - fx pædagog - og børn samt i andre sektorer, fx hos medarbejdere i ældreplejen.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program hvor omdrejningspunktet er 8 temaer for godt samspil. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

Dansk Center for ICDP har en tilladelse fra NGO’en ICDP International til at arbejde med kvalitetssikring og udbredelse af ICDP, herunder at udbyde certificerede ICDP-uddannelser.

I Dansk Center for ICDP arbejder vi for at kvalitetssikre og udbrede ICDP.


 

Dansk Center for ICDP Aps.

Cvr. 42654728

Lindevej 8

5600 Faaborg

post@danskcenterfor-icdp.dk

IT Support

Mail: post@danskcenterfor-icdp.dk