2019 Newsletter fra ICDP international

Læs nyhedsbrevet her.

Konference 2019

Vitalitet og Pædagogisk engagement

Læs mere og tilmeld dig til konferencen her.

Ny uddannelse

At vejlede i kompleksitet

Uddannelsen ”At vejlede i kompleksitet” er til dig, der ønsker at blive klogere på dine egne relations- og vejledningskompetencer, samt styrke dine evner til at analysere, udfører og evaluere din vejledning.

Uddannelsen består af
• Forskningsbaserede teorier og metoder, der understøtter udviklingen af handlekraft i vejledningen
• Konkrete vejledningsmodeller/værktøjer, der styrker vejledningen
• Videobaseret læring – træning i dine kompetencer til at vejlede i komplekse relationer

Målgruppe
Den 1 – årige vejlederuddannelse henvender sig til dig, der har vejledningsopgaver som f.eks.:

• Uddannelses- og erhvervsvejleder
• Underviser
• Praktikvejleder
• Konsulent i regioner og kommuner
• Mentorer/coach
• HR-medarbejder

Læs mere her.

Tilmelding her.

Red Barnet og Dansk Center for ICDP har indgået samarbejde

Oplevelser med krig og katastrofer kan give mentale ar. Med en ny helhedsorienteret og psykosocial indsats fra Red Barnet kan børn, der har været på flugt, få en god start på deres børneliv i Danmark. En indsats, der også gavner hele klassens fællesskab. Samarbejdet har til formål at styrke børns trivsel, livsduelig og muligheder for læring. Tilgangen i projektet vil være kreativ og legende, og formålet er at styrke børnenes emotionelle, sociale og kognitive kompetencer. Projektet består af et læringsforløb og undervisningsmateriale til nytilkomne børn med flygtningebaggrund, workshops for børnenes forældre og et uddannelsesforløb for børnenes lærere, skolepædagoger samt kommunale ressourcepersoner – uddannelsesforløbet er en blanding af ICDP og Child Resilience Programme. Se mere her: https://redbarnet.dk/skole/fra-flugt-til-skolegang

Nye trænere

Tillykke til tre nye ICDP- trænere fra Høje Tåstrup Kommune. Henriette Flændsdal, Janne Rosenborg og Karina Vilstrup Andersen

Ny bog “Relationsbaseret vejledning”

Af Anne Linder.

Vi kan ikke klare os uden hinanden. Både privat og i arbejdslivet er vi afhængig af andres feedback, støtte og vejledning for at kunne udvikle os. En faglig vej til at opnå psykologisk robusthed i den pædagogiske verden er systematisk refleksion. som trimmer vores faglige og relationelle færdigheder. Relationsbaseret vejledning handler om at understøtte processer, der har relationel værdi for andre.

Denne nye bog imødekommer et behov for litteratur, der kan klæde fagpersoner på til at vejlede kollegaer, forældre, studerende og andre i deres relationelle samspil. Relationsbaseret vejledning er afprøvet gennem mange typer vejledningsforløb, og det eneste, der kræves for at få glæde af metoden er, at man kan tilslutte sig et ressourceorienteret grundsyn. Bogen præsenterer de forskellige faser i den relationsbaserede vejledning, som kan skabe en forståelsesmæssig og praktisk ramme for det konkrete vejledningsarbejde.

Den er målrettet lærere, pædagoger, PPR-ansatte, konsulenter, ledere og tovholdere, der har et vejledningsansvar.

Køb bogen her. Læs mere om den certificerede vejlederuddannelse, ICDP niveau 2 her. Meld dig til en certificeret Vejlederuddannelse, ICDP niveau 2 her. Hør hvad nogle uddannede vejleder mener om uddannelsen her

Persondataloven

Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale. Dataansvarlig er Centerchef Anne Linder, tlf. 20133476.

ICDP Norge og Dansk Center for ICDP

Inspirationstræf 25.maj 2018 i Oslo Ny rapport om ICDP i Børnehaver læs den her

2017 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

2017 Årlig rapport fra ICDP international

Læs rapporten her.

Oplæg

29/09 2018 Orøstrand – inspirationsdag for socialrådgivere. Se Introduktion til ICDP
03/10 2018 Esbjerg – Stjernestunder i det pædagogiske univers. Se præsentation
05/10 2018 Middelfart – ICDP og mentalisering. Se præsentation

Venskabsyoga

 

En ny spændende cocktail mellem ICDP og Yoga læs mere

Familievejledning

 

Relationsbaseret familievejledning læs mere

Relatuz

 

Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere her