Nyhed

Relationsbaseret forældrevejledning – i grupper

Vil du lære at undervise forældre i det gode samspil?

På baggrund af din ICDP vejlederuddannelse – tilbyder vi en supplerende uddannelse.

Kurset er for sundhedsplejersker/pædagoger/konsulenter/lærer m.fl, der ønsker at bruge deres ICDP-kundskaber til at undervise forældre i små grupper. Relatuz – vores KursusApp vil være omdrejningspunktet for denne nye type digitalt understøttet forældrekurser. Du skal vejlede din egen gruppe med 6-8 forældre.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i vores nye hæfte – “Relationer der rykker” – en guide til forældre.

Læs mere her

Tilmeld dig her

Persondataloven

Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale. Dataansvarlig er Centerchef Anne Linder, tlf. 20133476.

2019 Newsletter fra ICDP international

Læs nyhedsbrevet her.

2018 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

Oplæg

26/06 2019 Fagdag Odense – Resiliens og relationskompetence. Se præsentation
06/08 2019 Nyborg – Professionel relationskompetence, reciprok altruisme og børns livsduelighed. Se præsentation
08/08 2019 Rudersdal kommune – Introduktion til ICDP. Se præsentation
22/08 2019 Rudersdal kommune – Introduktion til ICDP. Se præsentation

Venskabsyoga

 

En ny spændende cocktail mellem ICDP og Yoga læs mere

Familievejledning

 

Relationsbaseret familievejledning læs mere

Relatuz

 

Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere her