Konference 2019

Vitalitet og Pædagogisk engagement

Første ICDP konference på Sjælland. Kom og deltag i denne konference

Dansk Center for ICDP i samarbejde med Børneringen og Høje Tåstrup Kommune

Oktober 2019 kl. 8.30 – 16.00

Kulturhuset Høje Tåstrup Poppel Allé 12

Læs mere og tilmeld dig til konferencen her.

Keynote speakers

Jørgen Lyhne

Grethe Kragh-Müller

Poul Nissen

Hans Henrik Knoop

Vi glæder os til at se dig.

Læs mere og tilmeld dig til konferencen her.

2019 Newsletter fra ICDP international

Læs nyhedsbrevet her.

2018 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

Ny bog “Relationsbaseret vejledning”

Af Anne Linder.

Vi kan ikke klare os uden hinanden. Både privat og i arbejdslivet er vi afhængig af andres feedback, støtte og vejledning for at kunne udvikle os. En faglig vej til at opnå psykologisk robusthed i den pædagogiske verden er systematisk refleksion. som trimmer vores faglige og relationelle færdigheder. Relationsbaseret vejledning handler om at understøtte processer, der har relationel værdi for andre.

Denne nye bog imødekommer et behov for litteratur, der kan klæde fagpersoner på til at vejlede kollegaer, forældre, studerende og andre i deres relationelle samspil. Relationsbaseret vejledning er afprøvet gennem mange typer vejledningsforløb, og det eneste, der kræves for at få glæde af metoden er, at man kan tilslutte sig et ressourceorienteret grundsyn. Bogen præsenterer de forskellige faser i den relationsbaserede vejledning, som kan skabe en forståelsesmæssig og praktisk ramme for det konkrete vejledningsarbejde.

Den er målrettet lærere, pædagoger, PPR-ansatte, konsulenter, ledere og tovholdere, der har et vejledningsansvar.

Køb bogen her. Læs mere om den certificerede vejlederuddannelse, ICDP niveau 2 her. Meld dig til en certificeret Vejlederuddannelse, ICDP niveau 2 her. Hør hvad nogle uddannede vejleder mener om uddannelsen her

Persondataloven

Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale. Dataansvarlig er Centerchef Anne Linder, tlf. 20133476.

ICDP Norge og Dansk Center for ICDP

Inspirationstræf 25.maj 2018 i Oslo Ny rapport om ICDP i Børnehaver læs den her

2017 Årlig rapport til ICDP international fra Dansk Center for ICDP

Læs rapporten her.

2017 Årlig rapport fra ICDP international

Læs rapporten her.

Oplæg

26/06 2019 Fagdag Odense – Resiliens og relationskompetence. Se præsentation
06/08 2019 Nyborg – Professionel relationskompetence, reciprok altruisme og børns livsduelighed. Se præsentation
08/08 2019 Rudersdal kommune – Introduktion til ICDP. Se præsentation

Venskabsyoga

 

En ny spændende cocktail mellem ICDP og Yoga læs mere

Familievejledning

 

Relationsbaseret familievejledning læs mere

Relatuz

 

Relatuz – en webApp – køb et abonnement – læs mere her