Dansk Center for ICDP - Center for relationsprofessionalisme

Styrkelse og udbredelse af ICDP i børne-, unge- og ældresektoren med certificerede uddannelser

International Child/Caregiver Development Program

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program, og er oprindeligt udviklet til at styrke relationer og samspil mellem forælder og barn.
Programmet benyttes dog nu også bredt i arbejdet mellem voksen omsorgsgiver - f.eks. pædagog eller lærer - og børn samt i andre sektorer, f.eks. hos medarbejdere i ældreplejen.

ICDP - Samspil og relationer

Godt samspil og gode relationer er fundamentet for læring, udvikling og trivsel. Som mennesker indgår vi i samspil og relationer hele tiden og udvikler i samspillet forskellige strategier og kompetencer. Selvom man er god til relationer, er det muligt at blive mere bevidst om sine evner til at indgå i samspil og relationer.

International Child/Caregiver Development Program

ICDP står for International Child/Caregiver Development Program, og er oprindeligt udviklet til at styrke relationer og samspil mellem forælder og barn. ICDP benyttes dog nu også bredt i arbejdet mellem voksen omsorgsgiver - fx pædagog - og børn samt i andre sektorer, fx hos medarbejdere i ældreplejen.

ICDP er et teori- og evidensbaseret program hvor omdrejningspunktet er 8 temaer for godt samspil. Den professionelle benytter sin egen personlige og faglige dømmekraft i forhold til hvordan og hvornår de 8 temaer benyttes til at udvikle relationer og samspil.

Dansk Center for ICDP har en tilladelse fra NGO’en ICDP International til at arbejde med kvalitetssikring og udbredelse af ICDP, herunder at udbyde certificerede ICDP-uddannelser.

I Dansk Center for ICDP arbejder vi for at kvalitetssikre og udbrede ICDP.


 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Der udgives jævnligt et fælles nyhedsbrev for Dansk Center for ICDP og Dansk Center for Relationer.

Dansk Center for ICDP Aps.

Cvr. 42654728

Direktør Jens Linder

Telefon: 9383 3476

Lindevej 8

5600 Faaborg

post@danskcenterfor-icdp.dk

IT Support

Mail: post@danskcenterfor-icdp.dk