ICDP I Københavns Kommune

Træner Maj-Britt Liljeqvist Larsen, ICDP i dagtilbud.

Leder af børnehave på Amager, underviser ICDP på niveau 1 og 2.

Uddannet Pædagog, danselærer, NLP terapeut, Cand.pæd.pæd.psyk

Hvornår er du blevet uddannet ved Dansk Center for ICDP?

Jeg stiftede bekendtskab med ICDP første gang i 2013, hvor jeg blev undervist på niveau 1 af Anne Therkelsen. Jeg var blæst bagover af begejstring af noget så simpelt gav så stor mening! Det vitale læringsrum smittede mig fra første færd og da vidste jeg, at dette ville jeg dykke nærmere ind i - min drøm var at undervise i dette fantastiske stof og give lige så meget inspiration og viden videre til mine medmennesker, som der var blevet givet til mig. 

Med hvilke målgrupper og hvordan arbejder du med ICDP?

Som ressourcepædagog i Høje-Taastrup kommune arbejdede jeg med at højne den pædagogiske kvalitet i flere dagtilbud i udsatte positioner. Det gav god mening, at de netop brugte ICDP-programmet som indsats. For mig var det som en bredspektret kur, der giver ansvaret tilbage til pædagogerne og det læringsrum, som de sætter rammer for at skabe, i samspillet med børnene.

Da jeg tiltrådte min stilling som leder af en børnehave på pædagogisk handleplan (Det vil sige en institution i ”rød”- akut brug for ændret indsats) havde jeg mange overvejelser omkring, hvordan jeg skulle angribe dette uden ledererfaring. ICDP blev selvfølgelig min sikre vej igennem det. Med et tydeligt menneskesyn og en styrket relationskompetence genstartede vi den omsorgsfulde pædagogik, hvor samspillet danner grobund for barnets trivsel og læring. Der blev rettet større fokus på pædagogernes kompetencer frem for barnets adfærd. Vi begyndte at se barnets positive intentioner bag adfærden. Vi fik styrket ressourcefokus gennem indsamling af stjernestunder, og særlig på de børn, som havde brug for nye positioner at tilgå. Vi oplever, at det giver børnene et solidt fundament for trivsel. Vi har også stor gavn af både skemaet for nærhed og distance, hvorigennem vi har lagt det relationelle landkort for det individuelle barn. Det er en kontinuerlig proces vi benytter os af for at styrke samspillet, der hvor det behøves. Vi har krydret det med tryghedscirklen som analyseredskab fra Cos-P (Circle of security).

Er der specielt nogle materialer eller andet fra Dansk Center for ICDP som du særligt benytter?

VERA modellen bruger vi, når vi mangler et struktureret overblik. Vi oplever med denne, at elementer fremstår skarpere. Det kan være i arbejdsopgaver eller i forældresamtaler.

Tumlingen er min absolut yndlingsfigur i ICDP -værket- Hvordan bevidste samspil og dialoger gøder selvværd, selvtillid og selvkontrol, som går op i en højere enhed og styrker barnets resiliens, er jo ikke til at stå for! – Vaccinering mod psykologisk skrøbelighed, handlingslammelse og social eksklusion! Wauw- det må da være den bedste beskrivelse af de læringsfællesskaber, som jeg prøver at skabe med mine kollegaer for de børn, som er hos os. Målet er jo at få nogle seje verdensborgere, som har gode erfaringer med læringsfællesskaber og kender værdien af stærke relationer. At de netop har – og bevarer håbet og troen på hinanden! Vi bruger tumlingen til at forklare vores børnehaves pædagogiske mål og meningen med den ny styrket læreplan. Tumlingen er en fysisk figur, som jeg altid har med mig, når jeg underviser. Det er en babushkadukke med klokke i, som jeg fik af min ICDP-mentor Anne Therkildsen, da jeg blev færdig på niveau 3 – ICDP Træner.  Jeg har den hos mig for at understøtte, hvad essensen er i alle ordene. Den står på min reol i stuen og er mit etiske relationelle kompas. Som en fin balance skuler den til min plakat med mottoet:”Sorry folks - jeg er ikke ansvarlig for den gode stemning!”, hvilket gør mig bevidst om ikke at påtage mig ansvaret for alle stemninger i alle rum- Altid 😊

Hvad tænker du er særlig brugbart ved trænernetværk og materialer mv fra Dansk Center for ICDP?

Som træner har jeg haft jeg den glæde at uddanne nogle familieterapeuter, alle sundhedsplejersker og støttepædagoger i område Amager. Det giver god mening, at det tværfaglige samarbejde har samme referenceramme, når vi arbejder med de samme familier. Den røde tråd mellem faggrupper, gør det nemmere ved sparring samt i mødet med familien, da sprog og menneskesyn er sammenligneligt. Det giver mening og kan mærkes særligt- Ligesom når vi mødes i trænergruppen. Så spredes der en familiær stemning, hvor vi er forbundet i sprog og menneskesyn med ICDP som fællesnævner. Det er jeg taknemmelig for.