Relationsbaseret vejledning

69,00 kr.

Kategori:

Beskrivelse

God vejledning bygger på en relationel kontakt og et fælles fokus på målet. Desuden er det en væsentlig vejledningskompetence at
være sensitiv og relationskompetent, men også at have viden om hvilke processer der sikre at fokuspersonen arbejder frem mod
målet.

Dette hæfte kobler ICDP’s tre dialoger med Anne Kirketerps SKUB model der ud fra en forskningsmæssig ramme giver konkrete handleanvisninger
på hvilke processer der støtter den menneskelige foretagsomhed – processer der støtter oplevelsen af magtesløshed til en oplevelse af mestring.
Formålet med enhver vejledning er at reducere det gab der er mellem en nuværende og en ønsket situation. Der er mange veje til at nå de ønskede mål. Relationsbaseret vejledning handler om at have noget for med andre mennesker og hjælpe dem i en ressourceorienteret optik.

Sideantal: 16

Udgivelsesår: 2015