ICDP niveau 2. Relationsbaseret vejledning

For at du kan deltage på ICDP niveau 2- skal du have afsluttet niveau ICDP 1. Gennem niveau 2 vil der være fokus på udviklingen af din kompetence til at vejlede andre ud fra ICDP principperne, så du oplever en

  • udvidet kompetence med hensyn til at give vejledning
  • en udvidet teoretisk forståelse af vejledningsprocesserne
  • samt træning i at tilpasse vejledningen til fokuspersonens aktuelle behov
Uddannelsen består af
  • Forskningsbaserede teorier, der dokumenterer, hvilke processer der er centrale i gode forandringsprocesser
  • Præsentation af vejledningsmodeller/værktøjer
  • træning af din kompetence til at vejlede andre.

 

Uddannelsesdage

Der undervises på hold med maksimalt 21 deltagere. Der vil være 6 undervisningsdage, fordelt på ½ år, suppleret med hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne består af konkrete vejledningsopgaver, hvor du giver vejledning til en fokusperson. Denne vejledning optages på video og medbringes til uddannelsesdagene. Uddannelsesdagene tilrettelægges ud fra principperne om teambaseret læring gennem selviagttagelse, kollega og videofeedback. Vi anvender logbog med indsamlede stjernestunder. Efter uddannelsen udstedes et certifikat.

Dag 1. Præsentation af vejledningsforløbet

Dag 2. Præsentation af SKUB- en evidensbaseret forandringsproces-model

Dag 3.  Vejledning i den følelsesmæssige dialog

Dag 4. Vejledningen i den meningsskabende dialog

Dag 5. Vejleding i den guidende/vejledende dialog

Dag 6. Relationsbaseret vejledning

Trænerne (underviserne)

Trænerne er godkendte undervisere fra Dansk center for ICDP`s trænerteam