ICDP på Bornholm: Træner Michala Spengler Carlsen, Familieplejekonsulent i Familieplejeteamet

  • Hvem udbyder ICDP på Bornholm?

Det er familieplejeteamet i Bornholms Regionskommune, der udbyder ICDP gennem Dansk Center for ICDP. Jeg tog ICDP med mig fra min tidligere ansættelse i Familieplejen Bornholm, som startede med at udbyde ICDP på Bornholm. Min nuværende leder synes det var en god ide at fortsætte med at udbyde ICDP

  • Dit navn, uddannelse, ansættelsessted, funktion/rolle

Michala Spengler Carlsen. Jeg er uddannet lærer og har i mange år undervist de store klasser i folkeskolen i humanistiske fag. De seneste knap 8 år har jeg arbejdet som familieplejekonsulent. Min primære funktion er at give råd og vejledning til plejefamilier, at matche nye familier og at undervise plejefamilier i tætstøttede opstartsforløb, som er lovpligtig. Som en del af min ansættelse underviser jeg også i ICDP niveau 1- egen professionel relationskompetence, og for nylig er jeg også begyndt at undervise på ICDP niveau 2 - Vejlederuddannelsen.

  • Hvordan/hvor meget er du uddannet i ICDP?

Jeg er uddannet mastertræner og har været igennem niveau 1, 2, 3 og 4. Jeg underviser i niveau 1 og 2.

  • Hvor lang tid har du arbejdet med ICDP?

Siden 2017. Jeg har indtil nu haft 11 hold igennem på niveau 1 og har netop afsluttet mit første hold niveau 2.

  • Med hvilke målgrupper og samarbejdspartnere arbejder du med ICDP?

Jeg er ansat i Center for Børn og Familie og det er primært målgrupper herfra samt fra Center for skole. Jeg har kørt et enkelt hold udelukkende med plejefamilier, men ellers har det været blandede hold af: Lærere, pædagoger fra bl.a. børnehaver, SFO’er, skolepædagoger, inklusions- og ressourcepædagoger støtte-kontaktpersoner, dagplejemødre, konsulenter, ledere i dagtilbud, skoleleder m.fl. Jeg oplever, at det fungerer rigtig godt med blandede hold af forskellige faggrupper på holdene. De lærer af hinanden og suger til sig af hinandens faglige ståsted og får ofte nye ideer til egen hverdag.

  • Er der specielt nogle materialer eller metoder fra ICDP som du særligt benytter?

Jeg nyder, at der er så meget godt materiale at plukke af og som er nemt at tilgå i hverdagen. Hvis jeg skal nævne en som jeg er særlig glad for, må det være VERA modellen. Det giver så god mening at få ”skilt tigrene ad”. VERA er et rigtig godt redskab, som mange af mine kursister også melder tilbage at de bruger meget efterfølgende i deres hverdag. Og så er jeg meget glad for vejleder-kassen og de muligheder, som den giver. Jeg oplevede på mit hold niveau 2, at deltagerne også fandt på nye gode ideer til anvendelsesmuligheder for redskaberne i kassen til eksternalisering, speedometer og redefinering.

  • Hvad er det du tænker er specielt givtigt og nyttigt ved ICDP?

Noget af det, som jeg er særlig begejstret for ved ICDP er, at det er så praktisk ”hands-on”-orienteret. At det er noget, som deltagerne kan gå direkte ud og implementere i deres hverdag. Jeg er også meget begejstret for den ressourceorienterede tilgang, som jeg oplever kan rokke lidt ved nogle af og til indgroede mønstre ude på den enkelte arbejdsplads. Og så er jeg vild med den fantastiske ”bivirkning” ved ICDP, at jeg kan se og høre at deltagerne ofte får fornyet energi i forhold til deres arbejde og nogle italesætter ligefrem, at de har fået arbejdsglæden tilbage.

  • Støder du på nogle udfordringer eller andet?

Jeg er meget optaget af, at ICDP skal ud og leve efter at deltagerne har været på uddannelsen. Hvordan det kan implementeres og gøres til en integreret del af hverdagen efterfølgende. Jeg har heldigvis undervist nogle institutioner, hvor lederen går foran og alle medarbejdere har været på ICDP 1 og som bruger det helt aktivt i hverdagen.

Og ja, så er der selvfølgelig kommunens økonomi. Der skal spares rigtig meget og jeg håber ikke at det bliver på bekostning af kompetenceudvikling.

  • Er der noget du yderligere kunne ønske dig i forhold til udbredelsen og anvendelsen af ICDP lokalt eller generelt?

Jeg er den eneste her på Bornholm, der underviser i ICDP, og det er nogle gange mig og min enmandshær, når jeg skal ud og udbrede, at der er nye hold på vej osv. Jeg har dog en leder, der er særdeles opbakkende og positiv i forhold til ICDP.

Jeg har været i gang i nogle år efterhånden, og jeg oplever, at stemningen generelt omkring ICDP er meget positiv. Folk har hørt om det eller kender nogen, der har været på kursus hos mig -og heldigvis er det primært positive tilbagemeldinger jeg får på det.

Jeg kunne godt forestille mig, at vi kunne udbrede til f.eks. ældreområdet her på øen også.

  • Andre bemærkninger?

Jeg bliver glad af at undervise i ICDP og oplever ofte at tiden på de kursusgange bare flyver afsted.

Jeg kan godt lide at tilpasse og personliggøre mine powerpoints fra gang til gang og finder ofte et billede (meget tit fra sportens verden) eller et digt eller lignende, som jeg sætter ind for at aktualisere mit materiale. Sidste år var det et billede fra Tour De France af Vingegaard og Pogacar, der giver hinanden hånden. På mit seneste hold var det et billede af Holger Rune, som vi snakkede lidt ud fra. Jeg inddrog også noget omkring My IA fra Snapchat i snakken omkring kunstig intelligens og relationer. Og sådan kommer jeg vidt omkring samtidig med jeg selvfølgelig er tro mod grund-Dna’en i ICDP og materialet vi i øvrigt benytter.