Trine Lund - Venskabsyoga, ICDP og Sundhedsplejerske

Jeg hedder Trine Lund, er uddannet sundhedsplejerske og arbejder i Lolland Kommune.

Jeg var på det første ICDP-kursus i 2009, hvor alle sundhedsplejersker og dagplejepædagoger i kommunen blev uddannet. Ret kort efter blev samme gruppe uddannet i niveau 2. I den forbindelse fortalte Anne Linder om træneruddannelsen, ICDP niveau 3, og det lød så spændende at kunne få lov at uddanne andre, så jeg blev træner i 2013. Jeg har primært uddannet pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, pædagogiske assistenter, børnefysioterapeuter og børneergoterapeuter. Så det har været tværfaglige hold, hvilket har givet nogle gode vinkler på arbejdet med ICDP og øget kendskab til hinandens faglighed.

I mit daglige arbejde som Sundhedsplejerske med familierne, bruger jeg ofte de 8 samspilstemaer, for at konkretisere spædbarnets behov i samspillet og sætte spot på forældrenes ageren, sammen med det lille barn. Jeg oplever at det giver mig nogle let tilgængelige redskaber, hvor jeg kan synliggøre barnets behov og forældrenes ressourcer. Jeg har mulighed for at bruge øvelserne fra værktøjskassen ved mine besøg, da jeg hermed har en mulighed for at inddrage forældrene og give perspektiver på deres arbejde med relationer og samspil med eget barn.
En af ICDP´s store forcer er enkeltheden i samspilstemaerne. Enkelthed kan lyde negativt, men det er netop en fordel, da det er nemt at omsætte temaerne til praksis, sammen med forældrene. En ting er at vi kan snakke om dem, men jeg kan også vise hvordan det er, når man ikke justerer sig eller lytter og svare.

Samspilstemaerne danner også rammen i bogen ”Venskabsyoga. Trivselsfitness i skolen”, som jeg skrev sammen med Anne Linder, i 2017. Her kombineres børneyoga med de enkelte samspilstemaer og viser hvordan man kan lege relationer ind i børnefællesskaber. Jeg har afholdt et enkelt kursus for pædagoger fra både vuggestue, børnehave og skole, som alle oplevede at det gav mening. Et næste kursus er planlagt til efteråret 2024. På denne side er det muligt at læse mere om kurset samt se datoer for næste kursus: https://danskcenterfor-icdp.dk/icdp-uddannelser/icdp-og-venskabsyoga/

Derudover har jeg altid været meget optaget af at bruge samspilstemaerne til selvreflektion. Der er møder med både familier og andre fagpersoner, som glider nemmere end andre. Det er interessant både at kigge på dem der fungerer og hvorfor, men også være undersøgende på hvilke samspilstemaer, jeg kan skrue på for at forbedre en relation, når den måske ikke glider, helt så nemt.

Da jeg i mit arbejde og som ICDP-træner arbejder meget tværfagligt oplever jeg også det som en ekstra god dimension ved vores trænertræf. Alle er åbne for hinandens perspektiv, men vi har en fælles forståelsesramme i ICDP. Det giver et dynamisk og udviklende fællesskab.